Santa Maria Sverige Foodservice
Gröna fält.

Miljö

Riktigt god smak börjar med respekt för vår planet. 

Allt vi producerar har sitt ursprung i jorden. De specifika förhållandena och jorden där våra råvaror växer påverkar naturligtvis också smaken. Vi har därför både ett ansvar och en möjlighet i att ta hand om vår planet. På alla sätt och på varje nivå – från våra leverantörers odlingar hela vägen till ditt kök.

Fem huvudområden

Vi har valt att fokusera vårt arbete med att minska vårt avtryck på miljön inom fem huvudområden:

Miljöaspekterna finns alltid med i våra beslut och dagliga aktiviteter: när vi utvecklar, marknadsför och säljer våra produkter; när vi väljer och köper in råvaror och förpackningsmaterial; när vi väljer och planerar transporter; och när vi producerar produkterna i våra fabriker.

Miljöledningssystem enligt ISO 14001

Alla våra produktionsanläggningar har implementerat miljöledningssystem och är certifierade enligt ISO 14001. Vi har också integrerat miljö i våra processer för produktutveckling och inköp. Läs mer under Så här tänker vi.

Samarbete med leverantörer och kunder

Men vi kan inte göra allt själva. För att nå dit vi vill samarbetar vi med både våra leverantörer och kunder. Vi samarbetar också med andra företag i livsmedelsindustrin för att öka vår kunskap och vidareutveckla arbetet med specifika frågor. Sedan början av 2015 deltar vi exempelvis i ett branschnätverk kring ansvarsfull användning av vatten i livsmedelsindustrin.

Läs mer om hur vi arbetar tillsammans med våra leverantörer under Ansvarsfulla inköp.

Santa Maria AB ∙ Argongatan 2D ∙ Box 63 ∙ 431 53 Mölndal ∙ 031-67 42 00 

Fråga oss