Santa Maria Sverige Foodservice

Upp till 50% lägre klimatavtryck från Santa Maria vetetortillas

Genom åtgärder kopplade till ingredienser, produktion och förpackning kan vi erbjuda Santa Maria vetetortillas med upp till 50% lägre klimatavtryck, jämfört med 2012. Siffran är baserad på en livscykelanalys av Santa Maria Wheat Tortilla Original (Medium, 8 stycken), genomförd av RISE. 

Här är några av de klimatförbättringar som vi har genomfört för att lämna en ännu bättre eftersmak när du samlar familj och vänner runt Tex Mex-bordet: 

Ingredienservetefält

Ingredienserna står för över 70% av klimatpåverkan från vetetortillas. Vetemjöl är huvudingrediensen i Santa Marias vetetortillas och därför är åtgärder för att minska klimatpåverkan från just mjölet högt prioriterade för oss. 

Från och med 2023 erbjuder vi våra nordiska och baltiska marknader vetetortillas med lägre klimatavtryck, som ett resultat av ett samarbete med Lantmännen. Genom Lantmännens odlingsprogram Klimat & Natur* har svenska lantbrukare infört mer hållbara odlingsmetoder, vilket minskar koldioxidutsläppen från vete och gynnar biologisk mångfald. 

Vete som odlas inom programmet har 30% lägre klimatpåverkan jämfört med genomsnittlig svensk höstvete 2015. Lantmännens samarbete med Paulig omfattar också 5 460 lärkrutor (obesådda områden på fälten där fåglar kan landa och hitta mat) och 109 000 kvadratmeter blomsterzoner, vilket motsvarar 15 fotbollsplaner.  

Läs mer om vårt samarbete med Lantmännen här. 

*Programmet bygger på massbalansprincipen.  

Produktion

produktion av tortillabröd

I vår tortillafabrik i Landskrona bakar vi 400 miljoner tortillas per år. Koldioxidutsläppen från fabriken har minskats med 98% sedan 2014 och för de återstående 2 procenten klimatkompenserar vi. Sedan 2021 är anläggningen certifierad som CarbonNeutral®, det vill säga klimatneutral. 

Klimatneutralitet innebär en balans mellan mängden koldioxid som släpps ut i atmosfären och mängden koldioxid som tas bort eller kompenseras. 

För att uppnå koldioxidneutralitet har vi bland annat investerat i energieffektivitet och värmeåtervinning och övergått till att köpa biogas, förnybar el och fjärrvärme. 

Certifieringen CarbonNeutral® tillhandahålls av Natural Capital Partners och följer The CarbonNeutral Protocol, den ledande standarden för koldioxidneutralitet.

Förpackning

santa maria tortilla förpackning klimatavtryck

År 2018 lanserade vi tortillaförpackningar delvis tillverkade av papper. Genom detta har vi signifikant minskat mängden plast som används i produktionen. Bytet av material innebär också att en del av förpackningen kan återvinnas som papper. Sammantaget har vi minskat koldioxidutsläppen från våra olika tortillaförpackningsformat med 22-35%.  

Tortillaförpackningarna och ytterkartongerna är vidare FSC-certifierade, vilket innebär att de uppfyller de standarder som satts av Forest Stewardship Council (FSC), en organisation som främjar hållbart skogsbruk. 

Hållbar förpackningsutveckling är fortsatt ett fokusområde för oss. Vår ambition är att alla våra förpackningar senast 2030 ska vara återvinningsbara och tillverkade av förnybara eller återvunna material.

Totalt klimatavtryck från Santa Maria Wheat Tortilla Original

Enligt en livscykelanalys (LCA) genomförd av RISE 2023, är det genomsnittliga koldioxidutsläppet för 1 kg Santa Maria Wheat Tortilla Original (Medium, 8 stycken), från odling till marknad, 0,54 kg. Detta motsvarar en minskning med upp till 50% jämfört med en studie genomförd 2012. 

Livscykelanalysen visar att den främsta faktorn som bidrar till klimatpåverkan från Santa Maria Wheat Tortilla Original (Medium, 8 stycken) är dess ingredienser. 

totalt klimatavtryck

Mer information

Läs mer om våra hållbarhetsambitioner och åtgärder här. 

Santa Maria AB ∙ Argongatan 2D ∙ Box 63 ∙ 431 53 Mölndal ∙ 031-67 42 00 

Fråga oss