Santa Maria Sverige Foodservice
På besök hos en chilileverantör i Indien.

Ansvarsfulla inköp

För oss är en god affär både hållbar och rättvis.

Vilka råvaror och ingredienser vi köper in är avgörande för kvaliteten på våra produkter, men också för vår totala påverkan på människor och miljö. Vi har högt ställda förväntningar på produktsäkerhet, kvalitet, samt socialt och miljömässigt ansvarstagande. Och för att säkerställa att ingredienserna i våra produkter är ansvarsfullt producerade har vi ett nära samarbete med våra leverantörer.

Uppförandekod

Genom vår uppförandekod för leverantörer kommunicerar vi vilka förväntningar och grundläggande krav vi ställer kring ansvar för människor och miljö. Läs mer om uppförandekoden och ett gott exempel från Peru.

För att säkerställa att våra förväntningar kan uppnås, följer vi kontinuerligt upp och utvärderar våra leverantörer. Uppföljningen sker antingen i form av självutvärderingar eller genom revision på plats hos leverantören. Om vi då ser att eventuella åtgärder behövs, kommer vi tillsammans med leverantören överens om en handlingsplan.

Löpande utvärdering är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla inköp. Det ger oss underlag för hur vi kan stödja och samarbeta med våra leverantörer på bästa sätt och bidra till en hållbar leverantörskedja, från odling till leverans hos oss.

Läs mer:

Vi använder inte palmolja.

Vi ställer krav på våra leverantörer.

Ett gott exempel från Peru.

Santa Maria AB ∙ Argongatan 2D ∙ Box 63 ∙ 431 53 Mölndal ∙ 031-67 42 00 

Fråga oss