Santa Maria Sverige Foodservice
Bild från tortillafabriken.

Klimat och energi

Ett stabilt och förutsägbart klimat är en förutsättning för att kunna odla råvarorna till våra produkter. Samtidigt står livsmedelsproduktionen världen över för en stor del av de totala utsläppen av växthusgaser som bidrar till klimatförändringar. För oss är det därför självklart att klimatfrågan är närvarande i allt vi gör; både när vi utvecklar vår egen verksamhet och när vi samarbetar med leverantörer och kunder.

Halvera utsläppen till 2020

För vår egen verksamhet i fabriker, lager och kontor är målsättningen att halvera utsläppen av växthusgaser till 2020, jämfört med 2015. Vårt tidigare mål, att uppnå en halvering av våra utsläpp till 2020, sattes 2012 men uppnåddes redan 2015. Därför har vi under 2016 bestämt oss för att ytterligare halvera utsläppen fram till 2020, men denna gång med 2015 som startår. Det ska vi lyckas med genom att på olika sätt minska vår energiförbrukning och genom att använda mer förnybar energi. När det exempelvis är dags att ersätta utrustning ser vi till att välja mer energieffektiva alternativ. För vår verksamhet i Sverige använder vi enbart fjärrvärme från förnybara källor och från och med 2016 använder vi 100 procent förnybar el i våra verksamheter i Sverige, Estland och Storbritannien. För de utsläpp som återstår har vi har valt att klimatkompensera genom tre projekt som bidrar till utveckling av förnybar energi i Indien.

Minska utsläpp från transporter

Vi arbetar ständigt med att effektivisera våra godstransporter, och på så sätt minska utsläppen. Det är viktigt för oss eftersom vi hämtar våra råvaror från i stort sett hela världen och säljer våra produkter i fler än 25 länder. Därför samarbetar vi med både leverantörer och kunder för att se till att vi i möjligaste mån har fulla transporter.

Minska klimatpåverkan i leverantörsled och från konsumtion

Vi vill inspirera våra konsumenter att minska klimatavtrycket från deras måltider. Att äta vegetariskt är ett bra sätt att minska sitt klimatavtryck. Därför har vi som mål att 20% av våra recept på hemsidan ska vara vegetariska 2020. Vi är på god väg, här hittar du alla våra vegetariska recept.

Vi ställer också krav på våra leverantörer att de aktivt ska arbeta för att minska sin klimatpåverkan, bland annat genom lägre energiförbrukning. Läs mer om våra ansvarsfulla inköp.

Santa Maria AB ∙ Argongatan 2D ∙ Box 63 ∙ 431 53 Mölndal ∙ 031-67 42 00 

Fråga oss