Santa Maria Sverige Foodservice
Förpackningar i Santa Marias asiatiska sortiment.

Förpackningar

Våra förpackningar ska skydda produkterna och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt.

Förpackningen har en viktig roll för att produkten ska komma fram till dig så som vi har tänkt, och så som du vill ha den. Den ska skydda produkten i alla led; från produktion, vid transport, i butik och i ditt kök, samt bidra till att produkten håller sig god så länge som möjligt. På så sätt kan förpackningen bidra till att minska matsvinnet. Samtidigt vill vi att förpackningen ska påverka miljön så lite som möjligt.

När vi utvecklar och designar våra förpackningar tar vi därför hänsyn både till hur förpackningen kan bidra till att minska matsvinnet och hur förpackningen i sig påverkar miljön.

Förpackningens bidrag till att minska matsvinnet

Aspekter som är viktiga att ta hänsyn till när vi arbetar med hur förpackningen kan bidra till att minska matsvinnet är storleken på förpackningen, att förpackningen är enkel att använda och tömma, och att den skyddar innehållet på bästa sätt. Vår ambition är att se över våra förpackningsstorlekar så att det blir mindre rester hos dig.

Samarbeten för att minska matsvinn

För att vi ska bli bättre på detta deltar vi i ett två-årigt VINNOVA-finansierat samarbetsprojekt kring förpackningssystem för minskat matsvinn. I projektet kartläggs svinn och förbättringsmöjligheter i värdekedjan - från livsmedelsproducent. Baserat på resultatet utvecklas idéer till nya innovativa förpackningslösningar som kan reducera svinnet. I projektet deltar aktörer längs hela kedjan; material- och förpackningsproducenter, livsmedelsproducenter, dagligvaruhandeln, myndigheter, institut och högskolor, återvinningsföretag samt Konsumentföreningen Stockholm.

Miljöpåverkan för förpackningen

När det kommer till miljöpåverkan för förpackningen i sig handlar det om aspekter som vikt, materialval, återvinning, samt att den inte ska innehålla farliga ämnen.

Mindre material i förpackningarna

Vi arbetar kontinuerligt med att göra våra förpackningar så resurseffektiva som möjligt och minska mängden material, utan att ge avkall på funktionen. Några exempel är att vi har minskat mängden förpackningsmaterial för alla Tortilla som tillverkas i Sverige med totalt 11 procent sedan 2013, och vi har minskat vår användning av aluminium genom att byta ut skyddsfilmen på våra dip såser, från en aluminiumfilm till en metalliserad plastfilm.

Förpackningar som är enkla att återvinna

Vi försöker även underlätta för dig som konsument att återvinna förpackningsmaterialet när det är tomt. Vi strävar efter att det ska vara lätt att sortera förpackningen och separera olika material, som till exempel plast och glas. Dessutom arbetar vi med att minimera oönskade ämnen i förpackningsmaterialen. Ett exempel är Bisfenol A där vi hade som målsättning att våra förpackningar skulle vara fria från detta ämne till slutet av 2016. För merparten av våra förpackningar är målet uppnått, och för de få resterande förpackningarna är målet att de ska vara fria till mitten av 2017.

 

Santa Maria AB ∙ Argongatan 2D ∙ Box 63 ∙ 431 53 Mölndal ∙ 031-67 42 00 

Fråga oss