Santa Maria Sverige Foodservice

Matmissionen

Santa Maria är en av medfinansiärerna till Matmissionen i Veddesta, Stockholm. En matbutik som minskar matsvinnet genom att sälja varor med bland annat nära bäst-före-datum. Man har också som mål att underlätta för personer som lever i ekonomisk utsatthet genom att ta en tredjedel av vad varorna kostar i vanliga matvarubutiker och genom att skapa arbetstillfällen för folk som just nu står utanför arbetsmarknaden. Butiken är resultatet av ett samarbete mellan Stockholms Stadsmission och Axfood.

Initiativet är inspirerat av de onödiga mängder mat som slängs och man planerar att kunna tillvarata cirka 200 ton av överskottsmaten under 2016. Santa Maria är med som medfinansiär och kommer också att skänka varor för försäljning.

Mer information finns även på Matmissionens hemsida.

Santa Maria AB ∙ Argongatan 2D ∙ Box 63 ∙ 431 53 Mölndal ∙ 031-67 42 00 

Fråga oss