Santa Maria Sverige Foodservice
Mat lagas i Santa Marias matstudio.

Vårt ansvar

För oss handlar god smak inte bara om själva smakupplevelsen, utan lika mycket om att ta ansvar för människor och miljö. Här kan du läsa om vårt hållbarhetsarbete.

tortilla lägre klimatavtryck

Upp till 50% lägre klimatavtryck från Santa Maria vetetortillas

Genom åtgärder kopplade till ingredienser, produktion och förpackning kan vi erbjuda Santa Maria vetetortillas med upp till 50% lägre klimatavtryck.

Läs mer
Hållbarhetsmål 2030

Våra hållbarhetsmål för 2030

Vi vill skapa en ny, hållbar matkultur för både människa och planet. Vår hållbarhetsstrategi grundar sig på FN:s globala mål för hållbar utveckling och omfattar tre mål inom hälsa och välbefinnande, rättvisa och inkluderande arbetssätt samt klimatåtgärder och cirkulär ekonomi.Läs mer
Muskotfrukt från Indien, med kryddorna muskotnöt och muskotblomma.

Så här tänker vi om vårt ansvar

Bara det bästa är gott nog och vi tummar aldrig på smaken. Det är vårt löfte till dig. Det är också självklart för oss att integrera hållbarhetstänkande i allt vi gör.

Läs mer om våra tankar
Fisktaco.

Hälsa och välmående

Som livsmedelsproducent har vi ett alldeles särskilt ansvar gentemot dig som köper våra produkter. Det du äter har ju en direkt påverkan på din hälsa. 

Läs mer om hälsoaspekten
Ett stort grönt fält.

Miljö

Riktigt god smak börjar med respekt för vår planet. Allt vi producerar har sitt ursprung i jorden. Vi har därför både ett ansvar och en möjlighet i att ta hand om vår planet. 

Så här jobbar vi
En kvinna som jobbar på en chiliplantage i Indien.

Ansvarsfulla inköp

Vi har högt ställda förväntningar på produktsäkerhet, kvalitet, samt socialt och miljömässigt ansvarstagande. Och för att säkerställa att ingredienserna i våra produkter är ansvarsfullt producerade har vi ett nära samarbete med våra leverantörer.

Mer om ansvarsfulla inköp
Smaka på världen, en del av vårt samarbete med Mitt Liv.

Samarbetsprojekt

Till våra populära matkoncept har vi hämtat råvaror, smaker och inspiration från färgstarka kulturer runt om i världen. Därför vill vi också ge något tillbaka till de samhällen som har spelat en så central roll i vår framgång.

Läs om våra projekt

Santa Maria AB ∙ Argongatan 2D ∙ Box 63 ∙ 431 53 Mölndal ∙ 031-67 42 00 

Fråga oss