Santa Maria Sverige Foodservice

European Spice Association (ESA)

European Spice Association (ESA) är en förening för Europeisk kryddindustri som arbetar med frågor av gemensamt intresse för branschen och företräder på EU nivå medlemmarna i denna typ av frågor gentemot myndigheter och internationella organisationer.

För Santa Maria är det viktigt att vara med och påverka kryddors kvalitet både på ett Europeiskt och globalt plan samt att arbeta för en hållbar leverantörskedja, därför har vi valt att vara med i ESA.

Ett exempel på hur ESA bidrar till att öka kryddors kvalitet är en guide som tagits fram i samarbete med olika internationella organisationer för att informera de som odlar kryddor i ursprungsländerna. Guiden ger konkret vägledning om vad odlarna skall ta hänsyn till och hur de skall gå tillväga för att kryddorna skall hålla en bra kvalitet och inte innehålla oönskade ämnen.

Santa Maria AB ∙ Argongatan 2D ∙ Box 63 ∙ 431 53 Mölndal ∙ 031-67 42 00 

Fråga oss