Santa Maria Sverige Foodservice

Kvalitet och säkerhet

Kvalitet är ett nyckelord i hela vår verksamhet. Det innefattar allt du upplever, men även det som inte syns och känns, som exempelvis att produkten inte bara är god utan också säker att äta. Det är en självklarhet att man ska kunna lita på produkter från oss.

Kanel testas i vårt laboratorium.

Kanel testas i vårt laboratorium.

Vårt kvalitetsarbete börjar redan ute på fälten där våra råvaror växer. Genom att arbeta systematiskt och välja våra leverantörer med omsorg, ha en kontinuerlig dialog med dem, samt utvärdera samarbetena regelbundet kan vi säkerställa att våra råvaror och produkter möter våra högt ställda kvalitetskrav. Bland annat gör vi regelbundna besök hos våra leverantörer då hela deras kvalitetssystem synas.

En annan viktig del av vårt kvalitetsarbete är provtagning och analys. När ett parti med exempelvis kryddor anländer till något av våra råvarulager kontrolleras innehållet avseende flera olika parametrar, beroende på vilken krydda det är. Bakterier testas alltid och en provsmakning görs. Förutom våra egna laboratorier anlitar vi också ett ackrediterat laboratorium som garanterar objektivitet och att rätt analysmetoder används.

Efter provtagning står leveransen i karantän på vårt lager tills analyserna är klara och partiet är godkänt. Först därefter blir råvaran tillgänglig för produktion. Skulle partiet inte uppfylla våra krav skickas det tillbaka.

För att slutligen säkerställa bästa möjliga hygien och kvalitet i produktionen har vi låtit certifiera alla våra produktionsanläggningar enligt godkända standarder för livsmedelssäkerhet som FSSC 22000 och/eller BRC. Det innebär bland annat att våra anläggningar årligen granskas av en auktoriserad revisor som kontrollerar att vi lever upp till de krav som ingår i gällande standard.

Ladda ner vår Food Safety and Quality Policy här

Santa Maria AB ∙ Argongatan 2D ∙ Box 63 ∙ 431 53 Mölndal ∙ 031-67 42 00 

Fråga oss