Santa Maria Sverige Foodservice

Ett gott exempel från Peru

Vi uppmuntrar våra leverantörer att arbeta aktivt med produktsäkerhet och miljö, samt att ta ett tydligt socialt ansvar för både anställda och omgivande samhälle.

Ett av flera goda exempel kan vi hämta ifrån norra Peru och en liten ort med drygt 10 000 invånare, varav drygt hälften arbetar för en av våra leverantörer.

På orten har leverantören låtit bygga nya bostäder åt sina arbetare och dragit in vatten och avlopp till stora delar av de befintliga husen. Parallellt arbetar man förebyggande mot ungdomskriminalitet och brottslighet och företaget har även sponsrat den lokala byskolan med datorer och internetmöjligheter samt låtit bygga ut skolbyggnaderna. Slutligen har man sett till att barnen i skolan undervisas i värdet av återvinning. Med ett ökat välmående för de anställda och deras familjer lägger företaget samtidigt grunden för bättre affärer.

Santa Maria AB ∙ Argongatan 2D ∙ Box 63 ∙ 431 53 Mölndal ∙ 031-67 42 00 

Fråga oss