Santa Maria Sverige Foodservice
Pepparplantan piper nigrum

Äkta peppar

Med ”äkta peppar” syftar man på vit-, svart- och grönpeppar som tas fram från bäret på den klättrande slingerväxten Piper Nigrum.

Odling

Pepparväxten (Piper Nigrum) växer i tropiska klimat. Den kan bli upp till 20 meter lång i vilt tillstånd och bären, som utgör kryddan peppar, växer i täta klasar. Piper Nigrumväxten härstammar från Indien och har därifrån spridits, med människans hjälp, främst till Sydostasien.

Historia

Pepparn introducerades på Java av indiska emigranter redan på 100-talet f.Kr. Den blev tillsammans med muskot och nejlika drivkraften till striderna om herraväldet över Indonesien som utkämpades under 1500-1700-talen.

Pepparn var en av de kryddor som tidigast kom till Europa. Den fraktades både landvägen och till sjöss från Indien. De arabiska handelsmän som skötte transporten hade monopol på kryddhandeln och de hemlighöll varifrån kryddorna kom.

Medeltiden i Europa

Under Medeltiden växte pepparns betydelse i Europa. Den användes främst till att dölja dålig smak och att konservera kött. Pepparkornen var mycket dyra och användes som valuta, med peppar betalade man exempelvis skatter, tullar, hemgifter och hyror. En arbetares årslön kunde vara värd en handfull peppar.

Eftersom pepparn var så dyrbar såg många chansen i att ge sig ut på upptäcksresor efter fler odlingsområden för peppar. Syftet var att hitta en säkrare och mindre kostsam väg till Indien.

Columbus

En av de som på 1400-talet försökte hitta den kortaste vägen till Indien var Christoffer Columbus. Istället stötte han på Amerika och fann där bland annat chili, vilket han trodde var peppar. Det blev istället portugisen Vasco da Gama som några år senare lyckades segla runt Afrika och upptäcka Indien.

Santa Maria AB ∙ Argongatan 2D ∙ Box 63 ∙ 431 53 Mölndal ∙ 031-67 42 00 

Fråga oss