Santa Maria Sverige Foodservice
Nyskördad chili i USA.

Så här tänker vi om råvaran

Smaken är beroende av varifrån råvaran kommer och just smak står alltid i centrum när vi väljer våra leverantörer. Samtidigt är det aldrig smaken ensamt som styr.

Kvalitet, miljö och socialt ansvar

Kvalitet, miljö och socialt ansvar är exempel på andra aspekter som väger tungt när vi ska hitta bästa möjliga råvaror.

Eftersom vår verksamhet är starkt knuten till råvaror som produceras långt ifrån oss är det viktigt att vi har långsiktiga relationer och en öppen dialog med våra leverantörer. Vi vill att både människorna och miljön hos våra leverantörer ska må bra.

Nära samarbete med leverantörerna

Alla delar i Santa Marias produkter, från råvaror till materialet i våra förpackningar, ska vara ansvarsfullt producerade och av rätt kvalitet. Det är en målsättning vi aldrig skulle kunna leva upp till om vi inte löpande besökte våra leverantörer och de platser där våra råvaror växer. Genom ett nära samarbete och dialog med våra leverantörer arbetar vi för en hållbar leverantörskedja, ända ifrån den enskilda bonden eller arbetaren. Läs gärna mer om hur vi tänker kring våra råvaruinköp.

Santa Maria AB ∙ Argongatan 2D ∙ Box 63 ∙ 431 53 Mölndal ∙ 031-67 42 00 

Fråga oss