Santa Maria Sverige Foodservice
Nordfalks AB i Mölndal. Bild från tidigt 60-tal.

Ansvarskänslan finns i familjen

Santa Maria startade som ett litet familjeföretag, något som format såväl vår kultur som vår identitet.

Sedan 2010 ingår vi i Paulig Group och den familjära atmosfären och den personliga omsorgen om verksamhet och personal lever i allra högsta grad kvar. Inte minst tack vare att Paulig Group har en liknande historia som vår och är familjeägt än idag.

Samtidigt som vi har den stora organisationens kraft och ambitioner har vi familjeföretagets långsiktiga tänkande. Såväl vår historiska som fortsatta framgång bygger på passion för mat, engagerade medarbetare och ansvarstagande.

Våra värderingar

Inom Paulig Group jobbar vi utifrån tre värderingar; Vara nyfiken, Växa tillsammans och Vilja vara bäst. Våra värderingar är grunden till allt vi gör. De utgör själva kompassen för vårt hållbarhetsarbete och ligger till grund för våra etiska principer, den uppförandekod som beskriver vårt förhållningssätt i frågor som rör etik och ansvar. De vägleder oss i att göra affärer på ett sätt vi kan vara stolta över.

Våra etiska principer är:

  • Vi undviker intressekonflikter
  • Vi överträffar konsumenternas förväntningar
  • Vi tar ansvar för våra inköp
  • Vi tar hänsyn till miljön
  • Vi respekterar människor
  • Vi skapar förtroende

Santa Maria AB ∙ Argongatan 2D ∙ Box 63 ∙ 431 53 Mölndal ∙ 031-67 42 00 

Fråga oss