Santa Maria Sverige Foodservice

Tina Andersson utnämnd till tf. koncernchef i Paulig Group

10 augusti 2017

Tina Andersson har utnämnts till tf. koncernchef i Paulig Group. Sedan augusti 2016 har hon ansvarat för koncernens strategi- och tillväxtverksamhet. Hon tillträder posten den 1 september 2017.

Paulig Groups nuvarande koncernchef Jaana Tuominens anställning fortgår fram till slutet av september, efter vilket hon tillträder som verkställande direktör för Fiskars Oyj Abp.

Tina Andersson har stor erfarenhet av snabbrörliga konsumtionsvaror och starka varumärken och har innehaft ledande positioner inom försäljning, marknadsföring och innovation i företag som Duni AB, Hilding Anders International, Findus, Campell’s Nordic och Mars Inc. Hon har studerat ekonomi och redovisning på Lunds universitet.

”Vi är glada att utnämna Tina Andersson som tillförordnad koncernchef i Paulig Group. Hon är en respekterad och uppskattad ledare i företaget. I sin nuvarande roll som ansvarig för företagets strategi och tillväxt har hon, tillsammans med ledningsgruppen, utformat koncernens strategi och framtidsplaner. Vi känner oss därför förvissade om att koncernens fortsatta utveckling sker enligt fastslagen strategi. Arbetet med att rekrytera en permanent koncernchef inleds nu", säger Mikael Aru, styrelseordförande i Paulig Group.

För ytterligare information: Mikael Aru, styrelseordförande Paulig Group, +46 734 04 44 45

Santa Maria AB ∙ Argongatan 2D ∙ Box 63 ∙ 431 53 Mölndal ∙ 031-67 42 00 

Fråga oss