Santa Maria Sverige Foodservice

Paulig Groups hållbarhetsrapport 2017 är här

27 april 2018

Paulig Groups hållbarhetsrapport för 2017 har publicerats. Rapporten beskriver koncernens hållbarhetsarbete, målsättningar, resultat och principer.

I Paulig Groups hållbarhetsrapport beskrivs koncernens hållbarhetsarbete inom tre fokusområden: socialt ansvar, miljö och konsumenternas hälsa och välbefinnande. I rapporten finns sammanställt höjdpunkter och åtgärder som vidtagits i hållbarhetsarbetet under 2017. Bland höjdpunkterna från 2017 kan nämnas att 70% av Pauligs kaffe kommer från hållbara källor* och att 99% av koncernens avfall återvinns eller förbränns.

Ladda ned rapporten här

Se filmen nedan där Sustainability Director Fredrik Rosenholm berättar mer om rapporten och Paulig Groups hållbarhetsarbete:

https://dreambroker.com/channel/wev9xwgu/bfvj9hvt

För mer information, kontakta:

Fredrik Rosenholm, Sustainability Director, fredrik.rosenholm@paulig.com

Santa Maria AB ∙ Argongatan 2D ∙ Box 63 ∙ 431 53 Mölndal ∙ 031-67 42 00 

Fråga oss