Santa Maria Sverige Foodservice

Kommentar till debatten om slöja i produktion

31 maj 2016

Paulig Group är ett företag som består av unika individer med olika bakgrunder. Detta gör oss till en mer dynamisk, inspirerande och starkare organisation. Våra olika åsikter och erfarenheter tolereras inte bara, utan uppmuntras och välkomnas. Inom Paulig Group har alla medarbetare oavsett kön, ålder, etnicitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning lika värde. Ur koncernens mångfaldspolicy

Kanske har du läst i massmedia om den uppmärksammade händelsen då en ung kvinna nekades anställning i vår produktion, på grund av att hon bär slöja. Eftersom detta fall har väckt många frågor, vill vi här informera om Santa Marias ställningstaganden. Men först av allt vill vi be kvinnan i fråga om ursäkt och samtidigt framhålla att vi välkomnar de reaktioner som har följt på händelsen. För så här får det inte gå till. Ingen ska lämna en kontakt med Santa Maria utan ett gott intryck och en vetskap om att vi behandlar alla lika.

För dig som vill veta mer om vad som har hänt och hur vi går vidare med den här händelsen, följer här svar på ett antal frågor.

Hur kunde det här hända?

När den här händelsen kom till vår kännedom satte vi genast igång att utreda orsaken. Vi kunde snabbt konstatera följande: Bemanningsföretaget har presenterat tre kandidater för Santa Maria, varav vi tog ett felaktigt och förhastat beslut om att tacka nej till den unga kvinnan i fråga på grund av att hon bär slöja. Vår farhåga var att denna skulle kunna vara en säkerhetsrisk i produktionen. Det var vårt enda motiv till att neka.

Bemanningsföretaget har sedan gett kvinnan feedback och på ett ogenomtänkt och felaktigt sätt kommunicerat beslutet. Det har med andra ord brustit i kommunikationen i flera led, men beslutet var från början också taget på felaktig grund. Det finns inget som hindrar att man arbetar med slöja i vår produktion, förutsatt att slöjan som används är anpassad till arbetet och våra säkerhets- och hygienregler.

För oss är det en självklarhet att vi är som företag är ytterst ansvariga för det inträffade. Samtliga våra samarbetspartners skall ha kunskap om och agera enligt Santa Marias grundläggande värderingar kring mångfald, jämställdhet och ett inkluderande samhälle.

Vad gör Santa Maria nu?

Så snart vi fick reda på vad som hade inträffat, började vi att undersöka orsaken och diskutera åtgärder. Under måndag morgon hade vi möte i fabriken för att se över de dokument som beskriver våra hygien- och säkerhetsrutiner. Dessa dokument har uppdaterats för att så tydligt som möjligt kommunicera vad som gäller, i synnerhet för huvudbonad. Vi har därefter haft möte med bemanningsföretaget för att diskutera hur vi förhindrar att liknande inträffar igen. Tillsammans med bemanningsföretaget har vi varit i kontakt med den unga kvinnan, dels för att be henne om ursäkt, dels för att förklara för henne vad vi har kommit fram till från vår sida. Vi har också erbjudit henne jobbet, som hon skulle ha blivit erbjuden från början. Under måndag eftermiddag nåddes vi av beskedet av att hon har tackat nej.

Om ni tillåter slöja, äventyrar inte det produktsäkerheten?

Absolut inte. Vi skulle aldrig riskera vår produktsäkerhet eller våra medarbetares säkerhet. Vi har aldrig haft något förbud mot slöja och vi har i en annan fabrik haft en anställd som har arbetat i slöja. Det har fungerat utmärkt. Det viktiga är att man använder en arbetsslöja. Denna används aldrig utanför fabriken utan tvättas med övriga arbetskläder. Den innehåller inte lösa hängande delar och får inte fästas med nålar. På så sätt är den faktiskt minst lika bra som ett hårnät, då den täcker håret helt.

Santa Maria AB ∙ Argongatan 2D ∙ Box 63 ∙ 431 53 Mölndal ∙ 031-67 42 00 

Fråga oss