Santa Maria Sverige Foodservice

Johan Sundelin tar ledningen för Santa Maria inom Paulig-koncernen

13 maj 2013

Ekon.mag. Johan Sundelin har utnämnts till divisionschef för den varumärkesbaserade verksamheten av Världens Mat & Kryddor inom Paulig-koncernen. Santa Maria är verksamhetens mest kända varumärke och omfattar såväl internationella matkoncept som kryddor.

Johan Sundelin har en bred erfarenhet av snabbrörliga konsumentvaror och starka varumärken. Han har bland annat jobbat med varumärken som ABBA, Ekströms, Knorr, Lätta, Becel och Crème Bonjour.

Han kommer till Paulig-koncernen från positionen som verkställande director för Almondy AB. Innan dess var han verkställande direktör för ABBA Seafood AB. Tidigare har han även jobbat för Unilever och under den tiden var han stationerad såväl i Norden som i Mellaneuropa.

Johan Sundelin blir även medlem i Paulig-koncernens ledningsgrupp. Han tillträder den 3 juni 2013 och han är stationerad i Sverige. 

Tilläggsinformation:
Anita Laxén, kommunikationsdirektör, Paulig-koncernen
E-mail: anita.laxen@paulig.com
Tel: +358 40 77 00 873

Santa Maria AB ∙ Argongatan 2D ∙ Box 63 ∙ 431 53 Mölndal ∙ 031-67 42 00 

Fråga oss