Santa Maria Sverige Foodservice

Paulig Groups hållbarhetsrapport har lanserats

15 maj 2017

Paulig Group-koncernen, där Santa Maria ingår, har släppt en hållbarhetsrapport som fokuserar på det sociala ansvarstagandet som hela koncernen tar. Genom att bland annat främja hållbar utveckling i odlingsledet, den egna verksamheten och i samtliga produkter har koncernens engagemang i frågorna blivit synligare.

Hållbarhetsrapporten vittnar om att koncernen som Santa Maria tillhör tar hållbarhetsfrågan på största allvar. Många goda exempel på ansvarstagandet kan lyftas upp, exempelvis att siter i Finland, Sverige, Estland och Storbritannien använder 100 % förnybar elektricitet. Matsvinn är också en fråga som koncernen tar fasta på. Hela 70 % av matsvinnet återvinns som djurfoder eller som bioenergi.

Som marknadsledare på kryddor opererar Santa Maria i länder där vattenfrågan är central och viktig. Därför är Santa Maria del av ett nätverk för att främja ett hållbart användande av vatten.

Tillsammans med Santa Maria är Paulig Group fast beslutna om att fortsatt vara engagerade i hållbarhetsfrågan. Genom att återkommande göra revisioner bland leverantörer kan man exempelvis kontrollera att leverantörerna följer rådande lagar och regler.

Här kan du läsa Paulig Group-koncernens hållbarhetsrapport.

Santa Maria AB ∙ Argongatan 2D ∙ Box 63 ∙ 431 53 Mölndal ∙ 031-67 42 00 

Fråga oss