Santa Maria Sverige Foodservice

Förhandlingarna om att konsolidera Paulig Groups tacochipsproduktion slutförda

15 juni 2015

På basen av Paulig Groups målsättning att optimera koncernens tacochipsproduktion, inledde Santa Maria AB i mars fackliga förhandlingar om förutsättningarna att flytta taco chipsproduktionen från Mölndal i Sverige till Roeselare i Belgien. Under förhandlingsprocessen fattades beslutet om en konsolidering av verksamheten. De fackliga förhandlingarna om arbetsbrist vid fabriken i Mölndal har nu avslutats.

Santa Marias tacofabrik i Mölndal tillverkar årligen dryga 5 000 ton tacos, chips och tacoskal. De anställda i tacofabriken gör ett väldigt gott arbete och under de senaste åren har effektiviteten i fabriken stadigt förbättrats. En fortsatt tacochipsproduktion i Mölndal skulle ha krävt betydande investeringar i fabriken inom de närmaste åren. Företaget har därför redan under några år utrett olika lösningar utan att finna ett ekonomiskt lönsamt alternativ. Då Paulig Group idag har ledig kapacitet inom det här segmentet fattades beslutet att konsolidera produktionen till Belgien. Beslutet innebär att verksamheten i Tacofabriken i Mölndal gradvis flyttas till Roeselare fram till början av år 2017.

Beslutet att flytta tacochipsverksamheten till Belgien, innebar att de anställda i fabriken i Mölndal erbjöds jobb i fabriken i Roeselare. Under processens gång erbjöds de anställda i Tacofabriken en möjlighet att resa till Belgien för att bekanta sig med förutsättningarna att jobba där. Femton personer valde att resa till Belgien och under ett tvådagars program fick de bekanta sig med fabriken samt staden Roeselare med omnejd. Samtliga anställda vid Tacofabriken i Mölndal valde dock vid utgången av svarstiden att tacka nej till en flytt till i Belgien.

De fackliga förhandlingarna gällande arbetsbrist har nu avslutats. Santa Maria AB har lämnat ett varsel för 60 kollektivanställda samt 10 tjänstemän vid Tacofabriken i Mölndal.


För ytterligare information kontakta:
Johan Sundelin, VD Santa Maria AB / divisionschef för World Foods & Flavouring
Tfn: +46 70 855 7013


Kommunikation:
Anita Laxén, Kommunikationsdirektör, Paulig Group
Tfn: +358 40 7700 873
E-post: anita.laxen@paulig.com

Santa Maria AB ∙ Argongatan 2D ∙ Box 63 ∙ 431 53 Mölndal ∙ 031-67 42 00 

Fråga oss