Santa Maria Norge Foodservice
Grønne åkrer.

Miljø

Virkelig god smak begynner med respekt for vår planet.

Alt vi produserer har sin opprinnelse på jorden. Spesifikke forhold og jord hvor våre råvarer vokser, påvirker selvfølgelig også smaken. Derfor har vi både et ansvar og en mulighet til å ta vare på planeten vår. På alle måter og på alle nivå – fra plantasjene hos våre leverandører til kjøkkenet ditt.

Fem nøkkelområder

Vi har besluttet å fokusere vår innsats for å redusere vårt økologiske fotavtrykk i fem hovedområder:

Klima og energi
Økologiske produkter
Matavfall
Emballasje
Vann

Miljøaspektet er alltid inkludert i våre beslutninger og daglige aktiviteter: når vi utvikler, markedsfører og selger våre produkter, når vi velger og kjøper råvarer og emballasje, når vi velger og planlegger transport, og når vi produserer produktene i våre fabrikker.

Miljøledelsessystem i henhold til ISO 14001

Alle våre produksjonsanlegg har innført miljøstyringssystem og er sertifisert i henhold til ISO 14001. Vi tar også hensyn til miljøet i vår produktutvikling og vårt innkjøp. Les mer under avsnittet Vår tenkemåte.

Samarbeid med leverandører og kunder

Men vi kan ikke gjøre alt selv. For å nå våre mål samarbeider vi med våre leverandører og kunder. Vi samarbeider også med andre selskap i næringsmiddelindustrien for å øke vår kunnskap og videreutvikle arbeidet med konkrete saker. Fra begynnelsen av 2015 har vi vært en del av et nettverk med fokus på ansvarlig bruk av vann i matindustrien.
Les mer om vårt samarbeid med våre leverandører under avsnittet Ansvarlig innkjøp.

Paulig Norway AS ∙ Nils Hansens vei 13 ∙ 0667 Oslo ∙ Tel: 67555280