Santa Maria Norge Foodservice
Vanning av en åker med chili-pepper i Peru.

Vann

Over 70 prosent av alt ferskvann som brukes i hele verden brukes i matproduksjon.

Med klimaendringer, økt industriaktivitet og befolkning står den globale næringsmiddelindustrien overfor store utfordringer, både hva gjelder tilgang til vann og vannkvalitet. Derfor er vann viktig for oss.

Siden begynnelsen av 2015 har vi vært medlem av et nettverk av svenske mat- og drikkevarebedrifter som ønsker å bruke vann mer ansvarlig, både i sin egen produksjon og sine forsyningskjeder. 

Paulig Norway AS ∙ Nils Hansens vei 13 ∙ 0667 Oslo ∙ Tel: 67555280