Santa Maria Norge Foodservice
Emballasje av det asiatiske produktutvalget til Santa Maria.

Emballasje

Vår emballasje skal beskytte produktene og samtidig ha så liten miljøpåvirkning som mulig.

Emballasjen har en viktig rolle ved å sikre at når du får produktet vil det være slik vi hadde tenkt det og slik du vil ha det. Den beskytter produktet i alle ledd, fra produksjon via transport og butikk til ditt kjøkken. Samtidig skal emballasjen bevare holdbarheten til produktet, minimum til datoen angitt på pakken.  På denne måten er  emballasjen en del av det å redusere matavfallet. Vi ønsker i tillegg  at de miljømessige konsekvensene av emballasjen i seg selv er så lave som mulig.

Hvordan kan emballasjen hjelpe til å redusere matavfall?

Viktige aspekter man skal vurdere når man tenker på hvordan emballasjen kan bidra til å redusere matavfall er størrelsen på pakken, hvor enkelt det er å bruke og tømme den og hvordan man best mulig beskytter produktet. Vi gjennomgår våre pakkestørrelser kategorisk.

Emballasjens miljøpåvirkning

Selv om emballasjen i seg selv bare utgjør noen få prosent av et produkts miljøavtrykk, spiller det en viktig rolle i beskyttelsen av produktet og dets smak gjennom produksjonskjeden og sikrer at produktet forblir friskt hele transportetappen fra produksjon og pakking til butikk og ut til forbruker.

Hva gjelder de miljømessige konsekvensene av selve emballasjen, er viktige faktorer vekt, materialvalg, gjenvinning og at det ikke finnes farlige stoffer.

Å utvikle og lage bærekraftig emballasje er komplisert og mye lærdom gjøres underveis. Omfattende analyser gjøres for å beregne produktets totale miljøpåvirkning. Vi har bestemt oss for å ta karbonavtrykket som vår viktigste retningslinje, da dette er det mest presserende per nå.

Gode eksempler på dette er at Santa Maria-kokosmelken nå er pakket inn i en pappbasert pakke (tetra) i stedet for tinn, noe som har kuttet karbonavtrykket med 80%. I alt 72% av kokosmelk emballasjen er av plantebaserte materialer.

I 2019 introduserte vi også ny tortilla-emballasje der deler av plasten erstattes av papir, noe som resulterer i 35% lavere klimapåvirkning og 150 tonn mindre plast sammenlignet med den tidligere emballasjeløsningen.

 

Paulig Norway AS ∙ Nils Hansens vei 13 ∙ 0667 Oslo ∙ Tel: 67555280