Santa Maria Norge Foodservice

Vi benytter cookies for å gi deg en god opplevelse av siden. Ved å godkjenne kan du for eksempel lagre oppskrifter. Mer informasjon om cookies

Bilde fra tortilla-fabrikken.

Klima og energi

Vi trenger et stabilt og forutsigbart klima for å kunne dyrke råvarer for våre produkter. Samtidig står matproduksjonen globalt ansvarlig for en stor andel av det totale klimagassutslippet som bidrar til klimaendringer. Derfor mener vi det er selvsagt at klimaspørsmålet er til stede i alt vi gjør: både i utviklingen av vår egen virksomhet og samarbeid med våre leverandører og kunder.

Halvering av karbon utslippene innen 2020

Vårt mål er å halvere klimagassutslippene fra våre fabrikker, lagre og kontorer innen 2020 sammenlignet med 2015.Vårt tidligere mål om å oppnå en halvering av våre utslipp innen 2020, sammenlignet med 2012 ble nådd allerede i 2015, fem år før planen. Derfor bestemte vi oss i 2016 for å ytterligere halvere utslippene innen 2020, men denne gangen med 2015 som referanse år. Vi vil oppnå dette målet ved å redusere vårt energiforbruk på ulike måter og ved å øke bruken av fornybar energi. Og når det er på tide å bytte utstyr vil vi sørge for at vi velger mer energieffektive alternativer. I vår virksomhet i Sverige bruker vi fjernvarme fra fornybare kilder, og vi bruker 100 prosent fornybar strøm i Sverige, Estland og Storbritannia. Vi støtter også tre prosjekter som bidrar til utvikling av fornybar energi i India for å oppveie for de gjenværende utslippene. 

Reduksjon av utslipp fra transport

Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre effektiviteten i vår frakt, og dermed reduseres utslippene. Dette er viktig for oss da vi får våre råvarer fra nesten hele verden, og selger våre produkter i mer enn 25 land. Derfor samarbeider vi både med leverandører og kunder for å sikre at vi alltid har fulle laster så langt som mulig.

Reduksjon av klimapåvirkning fra forbruk og tilførselskjeden

Vi ønsker å inspirere våre kunder til å redusere sine karbonfotavtrykk fra maten de spiser. Å spise vegetarisk mat er en god måte å redusere karbonutslipp på. Derfor er vårt mål at 20% av våre oppskrifter på nettstedet skal være vegetariske retter i 2020. Og vi er godt på vei. Her finner du alle våre vegetariske oppskrifter. 

Vi setter også krav til våre leverandører for å redusere klimapåvirkningen, inkludert lavere energiforbruk. Les mer om vårt ansvarlige innkjøp.

Santa Maria Norge AS ∙ Nils Hansens vei 13 ∙ 0667 Oslo ∙ Tel: 67555280