Santa Maria Danmark Foodservice
Grønne marker.

Miljø

Virkelig god smag begynder med respekt for vores planet.

Alt, vi producerer, stammer fra jorden. De særlige forhold og jordbunden, hvor vores råvarer gror, har naturligvis også en betydning for smagen. Derfor har vi både ansvar og lejlighed til at passe på vores planet. På enhver måde og på ethvert niveau − fra vores leverandørers plantager og hele vejen til dit køkken.

Fem nøgleområder

Vi har besluttet at fokusere vores kræfter for at reducere vores miljøpåvirkning på fem områder:

Klima og energi
Økologiske produkter
Madspild
Emballage
Vand

Miljøaspekter indgår altid i vores beslutninger og daglige virksomhed: når vi udvikler, markedsfører og sælger vores produkter; når vi udvælger og køber råvarer; når vi udvælger og planlægger transport, og når vi fremstiller vores produkter på vores fabrikker.

Miljøstyringssystem i henhold til ISO 14001

For at føre vores miljøarbejde ud i praksis indfører vi et miljøstyringssystem i henhold til ISO 14001 i vores produktionsvirksomheder. Målet er, at alle virksomheder er certificeret i henhold til ISO 14001 ved slutningen af 2015. Der indgår også overvejelser om miljøet, når vi produktudvikler eller køber ind. Læs mere i afsnittet Vores måde at tænke på.

Samarbejde med leverandører og kunder

Men vi kan ikke gøre alting selv. For at opnå vores mål samarbejder vi med vores leverandører og kunder. Vi samarbejder også med andre virksomheder i fødevareindustrien for at øge vores viden og udvikle arbejdet inden for særlige emner. Siden begyndelsen af 2015 er vi en del af et netværk, som fokuserer på ansvarlig brug af vand i fødevareindustrien.

Læs mere om vores samarbejde med leverandører i afsnittet Ansvarligt indkøb.

Paulig Denmark A/S ∙ Ringager 2A ∙ 2605 Brøndby