Santa Maria Danmark Foodservice
Foto fra vores tortillafabrik.

Klima og energi

Vi har brug for et stabilt og forudsigeligt klima for at vi kan dyrke råvarer til vores produkter. Samtidig er fødevareproduktion ansvarlig for en stor del af den udledning af drivhusgasser, som bidrager til klimaændringerne. Vi mener derfor, at det siger sig selv, at klimaspørgsmålet er til stede i alt, vi gør: både i udviklingen af vores egen forretning og i samarbejdet med vores leverandører og kunder.

Halveret udledning i 2020

Vores mål er at reducere udledningen af drivhusgas fra vores fabrikker, lagre og kontorer med 50% i 2020 sammenlignet med 2012. Vi vil opnå dette ved at reducere vores energiforbrug på forskellig vis og øge anvendelsen af fornybar energi. Når udstyr skal udskiftes, vil vi desuden sørge for, at vi vælger mere energieffektive alternativer. Til vores aktiviteter i Sverige bruger vi fjernvarme fra fornybare kilder, og fra og med 2016 vil vi også bruge 100% fornybar strøm i Sverige.

Reduceret udledning fra transport

Vi arbejder hele tiden på at forbedre effektiviteten i vores godstransport og dermed reducere udledningerne. Dette er vigtigt for os, eftersom vi får vores råvarer fra stort set hele verden og sælger vores produkter i flere end 25 lande. Derfor samarbejder vi med både leverandører og kunder for at sikre, at vi altid så vidt muligt har fulde laster.

Vi stiller også krav til vores leverandører om aktivt at reducere deres miljøpåvirkning, herunder med lavere energiforbrug. Læs mere om vores ansvarsfulde indkøb.

Paulig Denmark A/S ∙ Ringager 2A ∙ 2605 Brøndby ∙ Telefon: 4396 7900