Santa Maria Danmark Foodservice
Kunstvanding af chilimark i Peru.

Vand

Mere end 70% af alt det ferskvand, som bruges i hele verden, anvendes i fødevareproduktion.

Med klimaforandringer, øget industriel aktivitet og befolkningsvækst står den globale fødevareindustri over for store udfordringer, både når det gælder adgang til vand og vandets kvalitet. Derfor er vand et vigtigt emne for os.

Siden begyndelsen af 2015 har vi været medlem af en gruppe af svenske fødevarevirksomheder, som ønsker at bruge vand med større ansvarlighed, både i egen produktion og hos leverandørerne.

Paulig Denmark A/S ∙ Ringager 2A ∙ 2605 Brøndby ∙ Telefon: 4396 7900