Santa Maria Norge Foodservice

Redd Barna

Redd Barna

Barn som går på skole og lærer å lese og skrive kan hjelpe å utvikle seg selv og sine lokalsamfunn. Barn som kjenner sin verdi, rettigheter og muligheter til innflytelse kan forme sin egen fremtid.

Santa Maria ønsker å bidra til å skape en lysere fremtid for barn som vokser opp i områder hvor vi driver våre forretninger, ved å forbedre skolegang for barn i konfliktrammede områder. Vi har samarbeidet med Redd Barna siden 2004. De siste fem årene har vi støttet et prosjekt i Medellin, Colombia. Prosjektet er en del av Redd Barnas prosjekt "ABC redder barna" som har som mål å ivareta alle barns rett til utdanning.

Medellin er den nest største byen i Colombia og er kjent for å ha vært dominert av gjengkonflikter, vold og kriminalitet i lang tid. Det å risikere sine liv på skoleveien eller å lide under fattigdom, vold og elendighet hjemme har i årevis vært realiteten for mange barn og unge i de mest utsatte områdene. Mange av dem har ikke fått nok utdanning eller har ikke fått utdanning i det hele tatt.

For å lykkes må man arbeide på flere nivåer og derfor har elever og foreldre, samt skolepersonell, myndigheter og andre organisasjoner blitt involvert i arbeidet. Prosjektet inkluderer en rekke handlinger. Barn får lære om sine rettigheter, lærer å løse konflikter uten vold, unngå voldelige situasjoner, beskytte seg selv og uttrykke sine følelser og meninger. Skoler får hjelp til å undervise på en mindre autoritær og mer inkluderende måte. Foreldre lærer om viktigheten av utdanning, lærer å støtte sine barn og hvordan de skal forebygge vold og overgrep hjemme.

Det er også blitt opprettet en rekke meklingssentre som driver med konfliktløsning uten vold og et nettverk som leter etter barn som ikke går på skole.

I 2014 hadde prosjektet nådd ut til omtrent 7700 barn, over 700 lærere og 1100 foreldre. Globalt har prosjektet "ABC redder barna" gjort det mulig for 1,4 millioner barn i konfliktrammede områder å gå på skole og mer enn 10 millioner mennesker har deltatt i ulike utdanningsprogrammer innenfor prosjektet.

Situasjonen i Medellin har generelt forbedret seg betydelig de siste årene. Den colombianske regjeringen har investert betydelig i forebygging av kriminalitet og i utvikling av infrastruktur og forretningsmiljø. Medellin er blitt en bedre by å bo i siden vi startet vårt arbeid med Redd Barnas "ABC redder barna" og fremtiden for barn i Medellin er mye lysere nå.

Fremtidsplaner

Nå planlegger vi et nytt prosjekt sammen med Redd Barna og håper å påvirke igjen.

Santa Maria Norge AS ∙ Nils Hansens vei 13 ∙ 0667 Oslo