Santa Maria Norge Foodservice
Matlaging i Santa Marias mat studio.

Vårt ansvar

Vi mener at god smak er mer enn bare den kulinariske opplevelsen i seg selv. Det handler like mye om å ta ansvar for mennesker og miljø.

Bærekraft

Nye bærekraftsmål for 2030

Vi ønsker å skape en ny, bærekraftig matkultur for både mennesker og planeten. Vår bærekraftsstrategi er basert på FNs globale mål for bærekraftig utvikling og inkluderer tre mål innen helse og velvære, rettferdighet og inkluderende arbeidsmetoder, samt klimatiltak og sirkulær økonomi.Sjekk ut vår nye tilnærming
Muskat frukt fra India, muskat og muskatblomme.

Vår måte å tenke på vårt ansvar

Kun det beste er godt nok og vi går aldri på kompromiss med smak. Dette lover vi. Det er også naturlig for oss å integrere bærekraftig tenkning i alt vi gjør.

Vår måte å tenke på
Fish taco.

Helse og velvære

Som matvareprodusent har vi et helt spesielt ansvar overfor de som kjøper våre produkter. Det du spiser påvirker din helse direkte.

Lær mer om helseaspektet
En stor grønne feltet.

Miljø

Alt vi produserer har sin opprinnelse på jorden. Derfor har vi både et ansvar og en mulighet til å ta vare på planeten vår.

Hvordan vi jobber
En kvinne som jobber på en chili plantasje i India.

Ansvarlig sourcing

Vi har høye forventninger til produktsikkerhet, kvalitet, og samfunns- og miljøansvar. Og vi samarbeider nært med våre leverandører for å sikre at ingrediensene i våre produkter er produsert på en ansvarlig måte.

Mer om ansvarlig sourcing
Smak på verden, en del av vårt samarbeid med Mitt Liv.

Samarbeidsprosjekter

Vi har fått ingredienser, smaker og inspirasjon til våre populære matkonsepter fra fargerike kulturer rundt om i verden. Derfor ønsker vi også å gi noe tilbake til lokalsamfunnene som har spilt en så sentral rolle i vår suksess.

Les om våre prosjekter

Santa Maria Norge AS ∙ Nils Hansens vei 13 ∙ 0667 Oslo