Santa Maria Norge Foodservice

Internasjonalt Institutt for Vann i Stockholm (SIWI)

Siden begynnelsen av 2015 har vi vært medlem av et nettverk av svenske mat- og drikkevareselskap som ønsker å bruke vann på en mer ansvarlig måte, både i egen produksjonsprosess og sine forsyningskjeder.

Det første resultatet av dette samarbeidet er en nettbasert kunnskapsportal for å veilede bedrifter om hvordan de kan arbeide for å redusere vann risiko, både i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Nettverket ledes av Water House ved Internasjonalt Institutt for Vann i Stockholm (SIWI). Målet med samarbeidet er å gjøre det enklere for næringsmiddelindustrien å identifisere de beste måtene å håndtere vann på ved dyrking og bearbeiding i land som står overfor økte utfordringer i forbindelse med vann som ressurs. I tillegg til Santa Maria er andre medlemmer av nettverket Axfood, ICA, Coca-Cola Enterprises Sweden, Nestlé, Lantmännen, Systembolaget, Axfoundation, Hermansson & Co. og Swedish Food Federation. 

Les mer på Stockholm International Water Institutes hjemmeside.

Santa Maria Norge AS ∙ Nils Hansens vei 13 ∙ 0667 Oslo