Santa Maria Norge Foodservice

Europeisk Krydderforening (European Spice Association) (ESA)

Europeisk Krydderforening (ESA) representerer interessene til sine medlemmer vis-à-vis kompetente organer og avdelinger i Den europeiske union, samt internasjonale institusjoner og organisasjoner.

Det er viktig for Santa Maria å ha innvirkning på og påvirke krydderkvaliteten på europeisk og globalt nivå, samt arbeide for bærekraftig forsyningskjede og det er derfor vi har valgt å være medlem av ESA.

Et eksempel på hvordan ESA hjelper å forbedre krydderkvalitet er en håndbok utarbeidet i samarbeid med ulike internasjonale organisasjoner for å informere krydderdyrkere i opprinnelseslandene. Håndboken gir praktiske råd om hva bønder bør ta hensyn til og hva de bør gjøre for å opprettholde høy kvalitet og sikre at produktene ikke inneholder uønskede stoffer.

Santa Maria Norge AS ∙ Nils Hansens vei 13 ∙ 0667 Oslo