Santa Maria Latvija Foodservice

Eiropas Garšvielu asociācija (EGA)

Eiropas Garšvielu asociācija (EGA) pārstāv savu locekļu intereses saskarsmē ar Eiropas Savienības kompetentajām iestādēm un departamentiem un starptautiskām institūcijām un organizācijām.

Santa Maria ir būtiski ietekmēt garšvielu kvalitāti Eiropas un starptautiskā līmenī, tajā pašā laikā veidojot ilgtspējīgu piegādes ķēdi, tādēļ esam izvēlējušies kļūt par EGA locekli.

Viens no veidiem, kā EGA palīdz uzlabot garšvielu kvalitāti, ir tās rokasgrāmata, kas izstrādāta sadarbībā ar dažādām starptautiskām organizācijām un ir paredzēta garšvielu audzētājiem to izcelsmes valstīs. Rokasgrāmata sniedz praktiskus norādījumus lauksaimniekiem, kas viņiem būtu jāņem vērā un kā jārīkojas, lai nodrošinātu augstu kvalitāti un izslēgtu nevēlamu vielu klātbūtni.

Santa Maria Latvijā ∙ Mazā Krasta iela 83 ∙ Rīga, LV-1003 ∙ Tālrunis: +371 67244233