Santa Maria Latvija Foodservice
Apmeklējot čili piegādātājus Indijā.

Atbildīga izejvielu iegūšana

Mūsu izpratnē laba uzņēmējdarbība ir ilgtspējīga un godīga.

Iegādātās izejvielas un sastāvdaļas būtiski ietekmē ne tikai mūsu produktu kvalitāti, bet arī cilvēkus un vidi. Mums ir augstas prasības attiecībā uz produktu nekaitīgumu, kvalitāti, sociālo atbildību un vides aizsardzību. Cieši sadarbojoties ar piegādātājiem, nodrošinām, ka produktos izmantotās sastāvdaļas ir iegūtas atbildīgā ceļā.

Rīcības kodekss

Mūsu Piegādātāju rīcības kodekss nosaka, ko sagaidām un kādas prasības izvirzām attiecībā uz atbildību pret cilvēkiem un vidi. Uzziniet vairāk par rīcības kodeksu un Peru labo piemēru.

Mēs pastāvīgi uzraugām un novērtējam piegādātājus, lai pārliecinātos, ka mūsu prasības tiek ievērotas. Uzraudzīšana tiek īstenota vai nu pašnovērtējuma formā vai ar auditiem piegādātāju darbības vietās. Ja mums šķiet, ka pastāv izaugsmes iespējas, ar piegādātāju vienojamies par rīcības plānu.

Nepārtraukta novērtēšana ir būtiska daļa no atbildīgas izejvielu iegādes. Veicot novērtēšanu, varam atbalstīt piegādātājus un īstenot visefektīvāko sadarbību, veidojot ilgtspējīgu piegādes ķēdi no lauksaimniecībām līdz pat savām noliktavām.

Santa Maria Latvijā ∙ Mazā Krasta iela 83 ∙ Rīga, LV-1003 ∙ Tālrunis: +371 67244233