Santa Maria Latvija Foodservice

Līdz pat 50% mazāka ietekme uz klimatu no Santa Maria kviešu tortiljām

Pateicoties uzlabojumiem sastāvdaļās, ražošanā un iepakojumā, mēs varam piedāvāt Santa Maria kviešu tortiljas ar līdz pat 50% zemāku ietekmi uz klimatu salīdzinājumā ar 2012. gadu. Šis skaitlis balstās uz pētījumu aģentūras RISE veikto Santa Maria kviešu tortilju (vidēja izmēra, 8 gab. iepakojumā) dzīves cikla analīzi.

Esam veikuši vairākus uzlabojumus, lai jūs baudītu vēl labāku pēcgaršu, daloties Tex Mex brīžos ar saviem mīļajiem.

Sastāvdaļas 

vetefält

Sastāvdaļu ražošana veido vairāk nekā 70% no kviešu tortilju ietekmes uz klimatu. Kviešu milti ir galvenā sastāvdaļa tortiljā. Tāpēc mēs, Paulig, kas esam arī Santa Maria zīmola īpašnieki, ļoti augstu prioritāti piešķiram pasākumiem, kas samazina kviešu miltu audzēšanas ietekmi uz klimatu.

No 2023. gada Ziemeļu un Baltijas tirgiem mēs piedāvājam kviešu tortiljas ar zemāku ietekmi uz klimatu. Tas ir sadarbības rezultāts ar Lantmännen, Zviedrijas lauksaimniecības kooperatīvu. Līdz ar Lantmännen kultūraugu kultivēšanas programmu "Klimats un Daba"*, Zviedrijas lauksaimnieki ir ieviesuši ilgtspējīgākus kviešu audzēšanas veidus, samazinot oglekļa emisijas no kviešiem un veicinot bioloģisko daudzveidību.

Programmas ietvaros audzētie kvieši ir ar 30% zemāku ietekmi uz klimatu  salīdzinājumā ar vidējo rudens kviešu audzēšanas ietekmi uz klimatu Zviedrijā 2015. gadā. Lantmännen sadarbībā ar Paulig izveidoti arī 5 460 cielavu laukumi (neapsēti zemes gabali laukos, kur cīruļi var piezemēties, lai atrastu barību) un 109 000 kvadrātmetru ziedu zonas, kas atbilst 15 futbola laukumu izmēriem.

Uzziniet vairāk par mūsu sadarbību ar Lantmännen šeit.  

*Programma balstās uz masas bilances principu.

Ražošana 

produktion av tortillabröd

Katru gadu Paulig rūpnīcās Zviedrijā un Lielbritānijā tiek saražots miljoniem tortilju. Ar ambicioziem mērķiem, kuri ieguvuši uz “Zinātni balstītas mērķu iniciatīvas” apstiprinājumu, pēdējās dekādes laikā veikti vērienīgi pasākumi, lai samazinātu tortilju ražošanas ietekmi uz klimatu. Pēdējās desmitgades laikā CO2 emisijas rūpnīcās ir samazinātas par 98% un patlaban rūpnīcas ir sertificētas kā CarbonNeutral®.

"Carbon neutral" apzīmē stāvokli, kad ir sasniegts līdzsvars starp atmosfērā izplūstošā oglekļa dioksīda (CO2) emisiju daudzumu un no atmosfēras noņemtā vai kompensētā CO2 daudzumu. 

Lai sasniegtu oglekļa neitralitāti, piemēram, mēs esam ieguldījuši enerģijas efektivitātē, siltuma atgūšanā un pārgājuši uz biogāzes, atjaunojamās elektroenerģijas un centralizētās apkures iegādi. 

CarbonNeutral® sertifikāciju nodrošina Natural Capital Partners saskaņā ar CarbonNeutral®Protokolu, kas ir vadošā sistēma oglekļa neitralitātes noteikšanai.

Iepakojums 

santa maria tortilla förpackning klimatavtryck

2018. gadā mēs ieviesām tortilju iepakojumu, kas daļēji izgatavots no papīra. Tādējādi mēs esam samazinājuši plastmasas izmantošanu ražošanā. Materiāla maiņa nozīmē arī to, ka daļa no iepakojuma var tikt pārstrādāta kā papīrs dažos no mūsu tirgiem (iespējas atkritumu pārstrādei atšķiras dažādās valstīs). Kopumā esam samazinājuši CO2 emisijas no dažādiem tortilju iepakojuma formātiem par 22-35%.

Tortilju iepakojums un ārējā kartona kaste ir FSC sertificēti, kas nozīmē, ka tie atbilst Forest Stewardship Council (FSC) noteiktajiem standartiem, kas veicina ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu. 

Iepakojuma attīstība joprojām ir viens no galvenajiem mūsu fokusa punktiem, un mūsu apņemšanās ir, ka līdz 2030. gadam visi mūsu iepakojumi būs pārstrādājami un izgatavoti no atjaunojamiem vai pārstrādātiem materiāliem. 


Kopējā klimata ietekme no Santa Maria kviešu tortiljām

Saskaņā ar 2023. gadā veikto dzīves cikla analīzi (DCA), ko veica pētījumu aģentūra RISE, 1kg Santa Maria kviešu tortilju (vidēja izmēra, 8 gab.iepakojumā) oglekļa pēdas nospiedums no audzēšanas līdz tirgum ir 0,54 kg CO2 emisijas.Tas veido līdz pat 50% samazinājumu salīdzinājumā ar 2012. gadā veikto pētījumu. 

Dzīves cikla analīze liecina, ka galvenais faktors, kas ietekmē Santa Maria kviešu tortilju (vidēja izmēra, 8 gab.iepakojumā) ietekmi uz klimatu, ir to sastāvdaļas. 

Papildu informācija 

Lasiet vairāk par Paulig ilgtspējas ambīcijām un pasākumiem šeit.

Santa Maria Latvijā ∙ Mazā Krasta iela 83 ∙ Rīga, LV-1003 ∙ Tālrunis: +371 67244233