Santa Maria Latvija Foodservice

Sadarbības projekti

Mūsu veids, kā pateikties par ēdienu.

Mēs esam aizguvuši sastāvdaļas un garšas un smēlušies iedvesmu saviem iecienītajiem ēdienu konceptiem no raibajām pasaules kultūrām. Tādēļ vēlamies kaut ko dot arī pretī kopienām, kurām ir bijusi tik liela nozīme mūsu panākumos. Mēs esam izvēlējušies iesaistīties projektos, kas aktīvi atbalsta bērnu tiesības un labklājību. Kopš 2004. gada Santa Maria sadarbojas ar organizāciju „Glābiet bērnus” (Save the Children), kas cita starpā veicina bērnu tiesības saņemt izglītību un cīnās pret bērnu darbu.

Mitt Liv - för ökad integration och mångfald på den svenska arbetsmarknaden.

Mitt Liv - par atvērtāku un daudzveidīgāku  Zviedrijas darba tirgu

Zviedrijā Santa Maria ir apņēmies veicināt daudzveidību un integrāciju Zviedrijas darba tirgū, sadarbojoties ar Mitt Liv – sociālu uzņēmumu, kas tiecas padarīt Zviedrijas darba tirgu atvērtāku un daudzpusīgāku.

Tāpat mēs aktīvi strādājam pie citiem jautājumiem, kas skar Santa Maria uzņēmējdarbību un ir mums svarīgi, piemēram, veselība, ūdens, kvalitāte un produktu nekaitīgums.

Glābiet bērnus (bērnu tiesības)

Mitt Liv (vietējās kopienas, integrācija un kultūras)

Eiropas Garšvielu asociācija (EGA): kvalitāte un pārtikas nekaitīgums

Matmissionen (pārtikas atkritumi un vietējā sabiedrība) 

 

 

Santa Maria Latvijā ∙ Mazā Krasta iela 83 ∙ Rīga, LV-1003 ∙ Tālrunis: +371 67244233