Santa Maria Suomi Foodservice

European Spice Association (ESA)

European Spice Association (ESA) on eurooppalaisen mausteteollisuuden etujärjestö, joka käsittelee alalle yhteisiä asioita ja edustaa jäseniään EU-tasolla suhteessa viranomaisiin ja kansainvälisiin organisaatioihin.

Santa Marialle on tärkeää osallistua ja vaikuttaa mausteiden laatuun sekä Euroopan että koko maailman tasolla ja edistää samalla kestävää toimitusketjua; siksi haluamme olla ESAn jäsen.

Esimerkki ESAn toiminnasta mausteiden laadun parantamiseksi on opaskirja, joka on laadittu yhteistyössä kansainvälisten organisaatioiden kanssa ja joka on tarkoitettu mausteiden kasvattajille alkuperämaissa. Opaskirjassa on käytännön tietoa siitä, mitä viljelijöiden on otettava huomioon ja mitä heidän on tehtävä korkean laadun ylläpitämiseksi ja miten varmistaa, ettei tuotteissa ole ei-toivottuja aineita.

Oy Paulig Finland Ab ∙ Satamakaari 20 ∙ PL 15 ∙ 00980 Helsinki ∙ Puhelinvaihde: 09 319 81