Santa Maria Latvija Foodservice
Attēls no tortiļu rūpnīcas.

Klimats un enerģija

Mūsu produktu izejvielu audzēšanai nepieciešams stabils un paredzams klimats. Tomēr pārtikas ražošanas nozare visā pasaulē ir atbildīga par lielu daļu kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas veicina klimata izmaiņas. Tādēļ ir dabiski, ka klimata problēmu klātbūtne ir jūtama visā, ko mēs darām – gan mūsu uzņēmuma attīstībā, gan sadarbībā ar piegādātājiem un klientiem.

Oglekļa emisijas samazināšana uz pusi līdz 2020. gadam

Mūsu mērķis ir līdz 2020. gada beigām uz pusi samazināt rūpnīcu, noliktavu un biroju radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju salīdzinājumā ar 2015. gadu. Mūsu iepriekšējais mērķis emisijas samazināšanai uz pusi līdz 2020. gadam, salīdzinot ar 2012. gadu, tika sasniegts jau 2015. gadā, piecus gadus pirms noteiktā termiņa. Tāpēc 2016. gadā mēs nolēmām vēl uz pusi samazināt emisijas līdz 2020. gadam, bet šoreiz ar 2015. kā atskaites gadu.  Šo mērķi sasniegsim, vairākos veidos samazinot enerģijas patēriņu un palielinot atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanu. Turklāt, kad pienāks laiks nomainīt aprīkojumu, mēs noteikti izvēlēsimies energoefektīvākas alternatīvas. Zviedrijā mūsu uzņēmums izmanto centrālo apkuri no atjaunojamiem avotiem, bet, sākot no 2016. gada, izmantotā elektroenerģija ir 100% atjaunojama mūsu operācijās Zviedrijā, Igaunijā un Lielbritānijā. Mēs arī kompensējam atlikušās emisijas, atbalstot trīs projektus, kas veicina atjaunojamo enerģijas avotu attīstību Indijā. 

Transporta emisijas samazināšana

Mēs pastāvīgi tiecamies uzlabot kravas transporta efektivitāti, proti, samazināt to radīto emisiju. Tas ir svarīgi, jo mēs iegūstam izejvielas praktiski no visas pasaules un pārdodam savus produktus vairāk nekā 25 valstīs. Tādēļ mēs sadarbojamies gan ar piegādātājiem, gan ar klientiem, lai nodrošinātu lietderīgu kravas transporta izmantošanu.

Ietekmes uz klimatu samazināšana no patēriņa un piegādes ķēdes

Mēs vēlamies iedvesmot mūsu patērētājus samazināt savu oglekļa nospiedumu no pārtikas, ko viņi ēd. Veģetārie ēdieni ir labs veids, kā samazināt savu oglekļa nospiedumu. Tāpēc mūsu mērķis ir, lai  20% no receptēm mūsu mājas lapā 2020.gadā vajadzētubūt veģetārām. Esam ceļā uz to un šeit jūs atradīsiet visas mūsu veģetārās receptes. 

 

 

Santa Maria Latvijā ∙ Mazā Krasta iela 83 ∙ Rīga, LV-1003 ∙ Tālrunis: +371 67244233