Santa Maria Latvija Foodservice

Pārtikas atkritumi

Trešā daļa no visas pasaulē saražotās pārtikas nonāk atkritumos. Pārtikas atkritumi dažādu iemeslu dēļ rodas visā piegādes ķēdē – no lauksaimniecībām līdz patērētāju virtuvēm. Šāda izšķērdība ir jāizskauž. Pats par sevi saprotams, ka mums kā pārtikas ražotājam jābūt atbildīgam un dažādos veidos jāiesaistās atkritumu daudzuma samazināšanā.

Santa Maria līdzfinansē pirmo sociālo lielveikalu Ziemeļvalstīs

Santa Maria ir viens no "Matmissionen" (burtiski, pārtikas misija) līdzfinansētājiem Veddestā, Zviedrijā.  "Matmissionen" ir lielveikals, kura mērķis ir samazināt pārtikas atkritumus, cita starpā, pārdodot preces ar īsu derīguma termiņu. Projekta mērķis ir arī atvieglot ikdienu cilvēkiem ar finansiālām grūtībām, iekasējot trešdaļu no vidējās preces mazumtirdzniecības cenas, kā arī radot darba iespējas cilvēkiem, kuri šobrīd ir ārpus darba tirgus. Veikals ir Stokholmas Stadsmission un Axfood sadarbības rezultāts.

Iniciatīvu iedvesmojis nevajadzīgi izmestās pārtikas daudzums un plānots apturēt aptuveni 200 tonnu pārtikas izšķērdēšanu 2016.gadā. Santa Maria ir viens no līdzfinansētājiem un ziedo produktus pārdošanai.

Ražošanas atkritumu daudzuma samazināšana

Mūsu rūpnīcas aktīvi strādā, lai samazinātu ražošanas procesā radīto atkritumu daudzumu. Katru gadu mēs izvirzām konkrētus mērķus attiecībā uz atkritumu daudzuma samazināšanu, kuru izpilde tiek pastāvīgi uzraudzīta. Mūsu princips ir pēc iespējas lielāku pārtikas atkritumu daļu izmantot kā dzīvnieku barību vai izejvielu biogāzes ražošanā. Piemēram, visi tortiļu un tako produktu ražošanas atkritumi tiek izmantoti kā cūku barība.

Ražošanas atlikumi no tortiļu rūpnīcām iepriecina cūkas

Mūsu tortiļu rūpnīcā Lanskrūnā (Landskrona), Zviedrijā, rodas ražošanas atlikumi, tostarp mīkla un maize, kas tiek atzīta par nederīgu formas vai izmēra dēļ, vai apkaltusi mīkla. Mēs ilgstoši meklējām kādu, kas parūpētos par šiem atlikumiem. Visbeidzot mēs atradām Bengtu Bengtsonu (Bengt Bengtsson) no uzņēmuma Kingelstad Gris AB. Bengts ir cūku audzētājs, kurš atbilda mūsu kritērijiem: viņam nebija iebildumu pret apjoma svārstībām, viņš bija ar mieru maksāt par ražošanas atlikumiem, kas tiktu izmantoti dzīvnieku barības vai lauku mēslošanas līdzekļa ražošanai, un viņa saimniecība atradās netālu no mūsu rūpnīcas, kas nozīmēja, ka transportēšanas attālums būtu mazs un līdz ar to ietekme uz vidi – pavisam neliela.

Bengts iegādājās ražošanas atlikumu apstrādei nepieciešamo aprīkojumu – no tiešas fiziskas apstrādes līdz dzīvnieku barības ražošanai no mīklas un maizes –, un darbs varēja sākties. Lai gan tas izklausās vienkārši, patiesībā dzīvnieku barības ražošana ir rūpīgi kontrolēts process, jo pat vissīkākās izmaiņas uzturvielu sastāvā var kaitēt cūku kuņģiem un tā rezultātā kavēt to augšanu.

Mūsu ilgtermiņa mērķis ir dabīgā ceļā samazināt ražošanas atlikumu daudzumu, tomēr tajā pašā laikā mēs labprāt sadarbojamies ar Bengtu, jo zinām, ka tādējādi iepriecinām daudzas jo daudzas cūkas.

Mazāk pārtikas atkritumu ar jaunu iekraušanas sistēmu

2015.gadā Santa Maria tortiļu rūpnīcā Landskronā, Zviedrijā samazināja pārtikas atkritumus kādā no tortiļu ražošanas līnijām, nomainot iekraušanas iekārtu. Iepriekšējā tika atzīta par galveno cēloni pārtikas atkritumiem sakarā ar mehānisku problēmu. Jaunais risinājums ir ievērojami atrisinājis šīs problēmas un samazinājis pārtikas atkritumus no 11% līdz 6%.

Atkritumu daudzuma samazināšana mājās

Mēs vēlamies samazināt atkritumu daudzumu arī Jūsu virtuvē. Izstrādājot produktus, iepakojumu un receptes, kas ļauj izlietot visu iepakojuma saturu uzreiz, mēs ceram panākt, ka atkritumu tvertnē nonāks pēc iespējas mazāk. Šajā ziņā iepakojums spēlē galveno lomu. Uzziniet vairāk par to, kā iepakojums var palīdzēt samazināt pārtikas atkritumu daudzumu.

Mūsuprāt, varam iedvesmot arī citus samazināt atkritumu daudzumu. Pirms dažiem gadiem mēs uzsākām kampaņu „Izbaudiet skolas pusdienas – labākais ēdiens ir tas, kuru apēdat”. Kampaņas mērķis bija samazināt pārtikas atkritumu daudzumu skolu kafetērijās.

Atkritumu daudzuma samazināšana rūpnīcās, noliktavās un birojos

Mēs strādājam arī pie citu atkritumu veidu samazināšanas savās rūpnīcās, noliktavās un birojos, nepārtraukti meklējot veidus, kā pārstrādāt atkritumus, no kuriem nav iespējams izvairīties. Sadarbojoties ar atkritumu savākšanas uzņēmumiem, varam rast veidus, kā pārstrādāt saņemto izejvielu iepakojuma materiālus.

Santa Maria Latvijā ∙ Mazā Krasta iela 83 ∙ Rīga, LV-1003 ∙ Tālrunis: +371 67244233