Santa Maria Latvija Foodservice

Spēles noteikumi

1. Spēles nosaukums - "Atbildi un laimē balvas"

2. Spēle notiek no 22.05.2017. -  18.06.2017.

3. Spēles organizators - AS Santa Maria

4. Spēles būtība: dalībniekam pareizi jāatbild uz 3 jautājumiem un jāreģistrējas balvu izlozei vietnē www.santamaria.lv.

5. Reģistrējoties izlozei, dalībniekam jānorāda vārds, adrese, tālruņa numurs, pilsēta un e-pasta adrese.   

6. Spēles balvas:

6.1. 4 gab. (četras) JBL skaņas sistēmas.

6.2. 20 gab. (divdesmit) Santa Maria BBQ produktu komplekti.

7. Katru nedēļu starp dalībniekiem, kuri pareizi atbildējuši uz jautājumiem, tiks izlozētas 5 balvas : 1 JBL skaņu sistēma un 5 Santa Maria BBQ produktu komplekti.

8. Par balvas saņemšanu laimētāji tiks informēti personīgi, nosūtot vēstuli uz reģistrācijā norādīto e-pasta adresi. Spēles uzvarētāju vārdi tiks publicēti interneta vietnē www.santamaria.lv.

9. Balvas varēs saņemt līdz 30.06.2017. AS Santa Maria Latvija birojā Rīgā, M.Krasta ielā 83 darba dienās 8:00 – 17:00.

10. Ja spēles uzvarētājs 30 dienu laikā neierodas pēc laimētās balvas, tā nonāk akcijas rīkotāju īpašumā.

11. Dalībnieki piekrīt ievērot šos spēles noteikumus.

12. Laimētāji piekrīt un dod atļauju AS Santa Maria pēc tās ieskatiem publicēt informāciju par šīs spēles balvu saņēmējiem. Šī informācija var būt publiski pieejama internetā, presē un citos masu informācijas līdzekļos, kur to ir iespējams izvietot saskaņā Latvijas Republikas likumdošanu.

13. Laimestus nevar pārvērst naudā.

14. Papildus informācija par spēli infolv@santamaria.lv.

15. Spēļu organizators patur tiesības mainīt spēles noteikumus, iepriekš publicējot informāciju par izmaiņām.

Santa Maria Latvijā ∙ Mazā Krasta iela 83 ∙ Rīga, LV-1003 ∙ Tālrunis: +371 67244233