Santa Maria Estonia Foodservice
Rohetavad põllud

Keskkond

Suurepärane maitse algab austusest meie planeedi vastu.

Kogu meie toodang saab alguse maapõuest. Toodete maitse sõltub muu hulgas tooraine kasvutingimustest ja mullastikust. Seetõttu on meil kohustus ja ka võimalus hoolitseda oma planeedi eest igal viisil ja igal tasandil − toote teekonnal tarnija istandusest tarbija toidulauale.

Viis tähtsamat valdkonda

Oleme otsustanud oma keskkonnajälje vähendamiseks keskenduda viiele põhivaldkonnale:

kliima ja energeetika
mahetooted
toidujäätmed
pakend
vesi

Me mõtleme keskkonna peale nii otsuste tegemisel kui ka igapäevases tegevuses: toodete väljatöötamisel, turustamisel ja müümisel; tooraine ja pakkematerjalide valimisel ja ostmisel; transpordi valimisel ja planeerimisel ning toodete valmistamisel tehastes.

ISO 14001 standardile vastav keskkonnajuhtimissüsteem

Keskkonnaalase tegevuse hõlbustamiseks on meie tootmisüksustes juurutatud ISO 14001 standardile vastav keskkonnajuhtimissüsteem. Kõik tehased omavad ISO 14001 sertifikaati. Samuti mõtleme keskkonnale tootearenduses ja ostuotsuste tegemisel. Lähemalt saate lugeda jaotisest „Meie põhimõtted”.

Koostöö tarnijate ja klientidega

Pole mõeldav, et teeksime kõike ise. Oma eesmärkideni jõudmiseks teeme koostööd tarnijate ja klientidega. Samuti teeme koostööd teiste toiduainetööstuse ettevõtetega, et süvendada teadmisi ja teatud valdkondades areneda. Alates 2015. aasta algusest kuulume võrgustikku, mille tegevus on seotud vastutustundliku veekasutusega toiduainetööstuses.

Meie koostööst tarnijatega saate lähemalt lugeda jaotisest „Vastutustundlikud ostuotsused”.

Meie jätkusuutlikkuse programmiga saate tutvuda siin.

Santa Maria AS ∙ Tule 24A ∙ 76505 Saue ∙ Telefon +3726652000