Santa Maria Estonia Foodservice

Toidujäätmed

Üks kolmandik kogu maailmas toodetud toidust visatakse minema. Toitu läheb raisku kõigis ahela lülides, nii kasvatamise kui ka tarbimise etapis. Sellel on mitmeid põhjuseid. Niisugust raiskamist tuleb piirata. Toiduainetootjana lasub meil mõistagi vastutus, samuti on meie võimuses raiskamist mitmel moel vähendada.

Tootmisjäätmete vähendamine

Otsime oma tehastes aktiivselt võimalusi, kuidas vähendada tootmisjäätmeid. Igal aastal kehtestatakse jäätmete vähendamiseks kindlad eesmärgid ja seda protsessi jälgitakse pidevalt. Lähtume põhimõttest, et toidujäätmeid tuleks võimalikult suures osas kasutada loomasöödana või töödelda ümber biogaasiks. Kõik tortiljade ja takode tootmisjäägid lähevad näiteks sigadele söödaks.

Jäätmete vähendamine kodus

Samuti soovime vähendada jäätmeid teie köögis. Töötades välja tooteid, pakendeid ja retsepte, mis võimaldavad ära kasutada kogu pakendi sisu, on meil lootus, et prügikasti jõuab sellest võimalikult vähe. Seejuures on tähtsal kohal pakend. Lugege lähemalt, kuidas pakendi abil toidujäätmeid vähendatakse.

Samuti loodame innustada inimesi jäätmete teket piirama. Mõne aasta eest korraldasime kampaania „Maitsvad koolilõunad − parim toit on see, mis ära süüakse”. Kampaania eesmärk oli vähendada koolisööklates tekkivaid toidujäätmeid.

Jäätmete vähendamine tehastes, ladudes ja kontorites

Peale toidujäätmete püüame oma tehastes, ladudes ja kontorites vähendada ka muude jäätmete teket. Otsime pidevalt võimalusi, kuidas suurendada paratamatult tekkivate jäätmete ringlussevõttu. Samuti otsime koostöös jäätmefirmadega võimalusi, kuidas tooraine pakendamiseks kasutatud materjale ringlusse suunata.

Santa Maria AS ∙ Tule 24A ∙ 76505 Saue ∙ Telefon +3726652000