Santa Maria Estonia Foodservice
Santa Maria aasia köögi sarja pakend

Pakend

Meie pakendid peaksid tooteid kaitsma ja olema samas võimalikult väikese keskkonnamõjuga.

Pakend aitab toote teieni tuua täpselt sellisel kujul, nagu vaja. See kaitseb toodet kõigis etappides teekonnal tehasest supermarketisse ja sealt teie kööki ning aitab tootel võimalikult kaua värske püsida. Nii aitab pakend ka toidu raiskuminemist vähendada. Samuti tahame, et pakendi keskkonnamõju oleks võimalikult väike.

Pakendi väljatöötamisel ja kujundamisel arvestame seda, kuidas pakendi abil toidujäätmeid vähendada ja kuidas see ise keskkonda mõjutaks.

Kuidas pakendi abil toidujäätmeid vähendada

Mõeldes sellele, kuidas pakendi abil toidujäätmeid vähendada, tuleb kindlasti arvestada pakendi suurust, selle kasutamise ja tühjendamise lihtsust ning seda, et toode oleks võimalikult hästi kaitstud. Kavatseme oma pakendite suurused üle vaadata, et lõpptarbijal tekiks võimalikult vähe pakendijäätmeid.

Koostöö toidujäätmete vähendamiseks

Jätkuva arengu huvides osaleme Rootsi innovatsiooniagentuuri VINNOVA rahastatud kaheaastases projektis, mis on seotud toidujäätmete vähendamisega pakendisüsteemide abil. Projekti raames selgitati välja jäätmed ja väärtusahela parandamise võimalused alates toidukaupade tootjast. Nende tulemuste põhjal arendatakse välja innovaatilisi ideid pakendilahendusteks, mis aitaksid jäätmeid vähendada. Osalejad esindavad kogu väärtusahelat – nende seas on tooraine- ja pakenditootjad, toiduainetootjad, supermarketid, ametkonnad, teadusasutused ja ülikoolid, jäätmeringluse ettevõtted ja Stockholmi tarbijate kooperatiiv.

Pakendi keskkonnamõju

Pakendi keskkonnamõju arvestades on olulisel kohal kaal, materjalide valik, ringlussevõtt ja ohtlike ainete puudumine.

Pakendid väiksema materjalikuluga

Püüdleme pidevalt selle poole, et meie pakendid oleksid võimalikult ressursitõhusad – üritame vähendada materjalikulu, ilma et kaotaksime funktsionaalsuses. Juba praegu on kõigi Rootsis toodetavate tortiljade pakkematerjalide kogus 2013. aastaga võrreldes 11% väiksem ning samuti on vähenenud alumiiniumi kasutamine, kuna asendasime dipikastmete pakendis kaitsva alumiiniumikihi metalliseeritud plastiga.

Kergesti ringlussevõetavad pakendid

Samuti püüame hõlbustada tühjaks saanud pakendite ringlussevõttu. Anname endast parima, et pakendeid oleks lihtne sorteerida ning erinevaid materjale, nt plasti ja klaasi, üksteisest eraldada. Ühtlasi püüdleme selle poole, et pakkematerjalis oleks võimalikult vähe ebasoovitavaid aineid. Näiteks seasime eesmärgiks jõuda 2016. aasta lõpuks selleni, et ükski meie pakend ei sisaldaks bisfenool A-d. Suuremalt jaolt oleme selle eesmärgi oma pakendites juba saavutanud, ülejäänud pakendid peaksid bisfenoolivabaks saama 2017.aasta keskpaigaks.

Santa Maria AS ∙ Tule 24A ∙ 76505 Saue ∙ Telefon +3726652000