Santa Maria Estonia Foodservice

Kuni 50% väiksem kliimamõju Santa Maria nisutortilladest

Koostisosade, tootmise ja pakendamise parenduste tulemusena suudame pakkuda Santa Maria nisutortillasi kuni 50% väiksema kliimamõjuga võrreldes aastaga 2012. See number põhineb Santa Maria nisutortilla Original (Medium, 8 tükki) elutsükli analüüsil, mille on teostanud RISE. 

Siin on mõned sammud, mida oleme astunud, et jätta pere ja sõpradega jagatud Tex Mex hetkedest veelgi parem järelmaitse:

Koostisosad

vetefält

Koostisosad moodustavad üle 70% nisutortillade kliimamõjust. Nisujahu on tortilla peamine koostisosa. Seetõttu on Pauligi, Santa Maria kaubamärgi taga oleva ettevõtte, prioriteediks meetmed nisujahu kliimamõju vähendamiseks. 

Alates 2023. aastast pakume Põhjamaade ja Balti turgudel nisutortillasid, millel on madalam kliimamõju tänu meie koostööle Lantmänneni nimelise Rootsi põllumajanduskooperatiiviga. Lantmänneni kasvatamisprogrammi "Kliima ja Loodus"* kaudu on Rootsi põllumehed rakendanud jätkusuutlikumaid nisukasvatuse meetodeid, vähendades nisult süsinikuheitmeid ja edendades bioloogilist mitmekesisust. 

Programmis kasvatatud nisul on 30% madalam kliimamõju võrreldes 2015. aasta keskmise Rootsi sügisese nisuga. Pauligi ja Lantmänneni algatus hõlmab 5,460 põldudel olevat lõokesepaika (tühjad põllud, kus lõokesed saavad toitu otsida) ja 109,000 ruutmeetrit lillealasid, mis on võrdne 15 jalgpalliväljakuga. 

Loe lähemalt meie koostööst Lantmänneniga siit.

*Programm põhineb massibalansi põhimõttel.

Tootmine

produktion av tortillabröd

Igal aastal küpsetatakse Pauligi Rootsis ja Inglismaal asuvates tehastes miljoneid tortillasid. Teaduspõhise sihtalgatuse poolt heaks kiidetud ambitsioonikate kliimaeesmärkidega oleme viimase kümnendi jooksul kasutusele võtnud meetmeid tortillade tootmisest tuleneva kliimamõju vähendamiseks. Viimase kümnendi jooksul oleme tehaste CO2 heitkoguseid vähendatud 98% ja tehased on täna sertifitseeritud kui CarbonNeutral® hooned.

Süsinikuneutraalsus viitab tasakaalu saavutamisele süsihappegaasi (CO2) heitkoguste hulga ja atmosfäärist eemaldatud või kompenseeritud CO2 koguse vahel. 

Süsinikuneutraalsuse saavutamiseks oleme näiteks investeerinud energiatõhususse, soojuse taaskasutusse ning läinud üle biogaasi, taastuvenergia ja kaugkütte ostmisele.

Süsinikuneutraalse hoone sertifikaati pakub Natural Capital Partners ja see vastab CarbonNeutral-protokollile, juhtivale raamistikule süsinikuneutraalsuse osas. 

Pakendamine

santa maria tortilla förpackning klimatavtryck

Aastal 2018 tõime turule osaliselt paberist valmistatud tortilla pakendi. Sellega vähendasime tootmises kasutatava plastiku hulka. Materjali muutumine tähendab ka seda, et osa pakendist saab mõningatel turgudel ringlusse võtta paberina (materjalide ringlussevõtu võimalused erinevad riigiti). Kokku oleme vähendanud erinevate tortilla pakendite CO2 heitkoguseid 22–35% võrra. 

Tortilla pakend ja välispappkarp on FSC-sertifitseeritud, mis tähendab, et need vastavad Forest Stewardship Councili (FSC) poolt kehtestatud jätkusuutliku metsamajandamise tavadega seotud standarditele. 

Pakendiarendus jätkub meie jaoks ühe olulise fookusvaldkonnana ning meie ambitsioon on see, et aastaks 2030 oleksid kõik meie pakendid taaskasutatavad ja valmistatud taastuvatest või ringlusesse võetavatest materjalidest. 

Kogu kliimamõju Santa Maria Nisutortilla Originalist

Vastavalt 2023. aastal RISE poolt läbiviidud elutsükli analüüsile (LCA) on Santa Maria Nisutortilla Originali (keskmine, 8 tükki) süsinikujalajälg põllumajandusest turule 1 kg kohta 0,54 kg CO2 heitmeid. See tähendab kuni 50% vähenemist võrreldes 2012. aastal tehtud uuringuga.

Elutsükli analüüs näitab, et peamine tegur, mis mõjutab Santa Maria Nisutortilla Originali (keskmine, 8 tükki) kliimamõju, on selle koostisained.

kliimamõju

Rohkem infot

Loe lähemalt Pauligi jätkusuutlikkuse ambitsioonidest ja tegevustest siit. 

Santa Maria AS ∙ Tule 24A ∙ 76505 Saue ∙ Telefon +3726652000