Santa Maria Estonia Foodservice

Küpsiste ja autoriõigusega seotud teave

Küpsised

Küpsiste abil optimeeritakse saidi toimimist ja kohandatakse seda vastavalt sinu eelistustele. Seetõttu sõltub veebisaidi toimimine teatud määral küpsistest.

Kaubamärgid ja autoriõigus

Autoriõigus © Santa Maria AB. Kõik õigused kaitstud. Kõigi tekstide, tarkvara, pildi-, heli- ja muu materjali autoriõiguste omanik on Santa Maria AB.
Väljavõtteid on lubatud printimise või kõvakettale allalaadimise teel reprodutseerida, teistele edastada või linkida, kuid seda üksnes teavitamise eesmärgil ning koos eespool toodud autoriõiguse märkega.

Veebisaidilt pärit kopeeritud või salvestatud teavet ei tohi müüa ega levitada kaubanduslikel eesmärkidel, muuta ega lisada teistesse elektroonilistesse või paberkandjal olevatesse dokumentidesse või väljaannetesse, laadida üles teistele kaubanduslikele veebisaitidele ega lisada sinna meie saidi linki ilma Santa Maria AB-lt saadud loata. Muid õigusi ei anta. Kõik muud sellel saidil kujutatud kaubamärgid kuuluvad Santa Mariale. Ühtki veebisaidil leiduvat kaubamärki ei tohi kasutada ilma loata.

Santa Maria AS ∙ Tule 24A ∙ 76505 Saue ∙ Telefon +3726652000