Santa Maria Sverige Foodservice
Matlagning i Santa Marias matstudio

Så här tänker vi hos oss

I vår egen verksamhet, på hemmaplan, har vi ett antal grundläggande ansvarsområden vi jobbar aktivt med varje dag.

Säkert och hälsosamt arbetsklimat

Som arbetsgivare strävar vi efter mesta möjliga säkerhet för vår personal och ett hälsosamt arbetsklimat präglat av trivsel, utveckling, mångfald och ömsesidig respekt. Olikheter är något vi uppmuntrar och var och en som jobbar inom Santa Maria ska alltid kunna känna sig trygg med att uttrycka sin åsikt.

Säkra och hälsosamma produkter

Gentemot våra slutkonsumenter ansvarar vi för att de produkter vi levererar till handeln är säkra och hälsosamma. Exempelvis är alla våra produktionsanläggningar certifierade enligt BRC, den globala standarden för livsmedelssäkerhet.

Effektiv resursanvändning

När det kommer till vår miljöpåverkan har Santa Maria som övergripande fokusområden att minska utsläppen av växthusgaser, effektivisera resursanvändningen och minimera avfallet. Det kan handla om allt ifrån att minska matsvinnet och vår energiförbrukning till att jobba smartare med transporter.

Läs mer om vårt ansvar gentemot dig som konsument under Hälsa och välmående.

Läs mer om hur vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan i produktionen under Miljö.

Santa Maria AB ∙ Argongatan 2D ∙ Box 63 ∙ 431 53 Mölndal

Fråga oss