Santa Maria Sverige Foodservice

Matsvinn

En tredjedel av all mat som produceras i världen slängs. Svinn uppstår längs hela kedjan, från jordbruk till användning, och av olika skäl. Det är ett slöseri som måste bromsas. Vi som livsmedelsproducent har naturligtvis ett ansvar och en viktig roll för att bidra till att minska svinnet på olika sätt.

Santa Maria är medfinansiär till Nordens första sociala supermarket

Santa Maria är en av medfinansiärerna till Matmissionen i Veddesta, Stockholm. En matbutik som minskar matsvinnet genom att sälja varor med bland annat nära bäst-före-datum. Man har också som mål att underlätta för personer som lever i ekonomisk utsatthet genom att ta en tredjedel av vad varorna kostar i vanliga matvarubutiker och genom att skapa arbetstillfällen för folk som just nu står utanför arbetsmarknaden. Butiken är resultatet av ett samarbete mellan Stockholms Stadsmission och Axfood.

Initiativet är inspirerat av de onödiga mängder mat som slängs och man planerar att kunna tillvarata cirka 200 ton av överskottsmaten under 2016. Santa Maria är med som medfinansiär och skänker också varor för försäljning.

Minska svinn från produktionen

Våra fabriker arbetar aktivt med att minska svinnet från produktionen. Varje år sätts specifika mål på hur mycket svinnet ska minska under året, vilka följs upp kontinuerligt. Av det matavfall som trots allt uppstår har vi som princip att så mycket som möjligt ska användas som djurfoder eller återvinnas genom biogasproduktion. Till exempel används allt svinn från vår tortilla- och tacoproduktion som grisfoder.

Restprodukter från Tortillafabriken ger glada grisar

På vår tortillafabrik i Landskrona uppstår restprodukter under produktion. Det kan vara deg och bröd vilka kasseras på grund av fel form eller storlek men det kan även vara degbullar som blivit för gamla. Vi sökte länge efter någon som kunde ta hand om restprodukterna. Till slut fann vi Bengt Bengtsson på Kingelstad Gris AB. Bengt driver svinuppfödning och han uppfyllde de kriterier som vi ställt; okänslig för volymsvängningar, villig att betala för restprodukterna som gick till produktion av djurföda alternativt till hans rötningsanläggning för gödsling av åkrarna, samt att hans gård låg nära vår fabrik vilket innebar en kort transportsträcka och därmed mindre miljöpåverkan.

Bengt tog fram lämplig utrustning för hantering av restprodukterna – med allt från direkt fysisk hantering till processen att göra djurfoder av både deg och bröd – och sen satte vi igång. Det kan låta enkelt men tillverkning av djurfoder är en noga kontrollerad process eftersom minsta svängningar i näringssammansättningen kan generera ”dålig mage” hos grisarna och då växer de inte som det är tänkt.

Givetvis är vårt långsiktiga mål att minimera mängden restprodukter i vår produktion men under tiden vi arbetar med detta vet vi att vi gör många grisar glada.

Mindre matavfall med nytt packningssystem

Vår tortillafabrik i Landskrona har under 2015 minskat sitt matavfall markant vid en av sina produktionslinjer genom att byta till en ny packmaskin. Den tidigare packmaskinen identifierades som den största orsaken till matavfall på grund av mekaniska problem, men den nya maskinen har verkligen löst detta och minskat mängden matavfall från 11 % till 6 %.

Minska svinn i hushållen

Vi vill även bidra till att minska svinnet hos dig i ditt kök. Genom att utveckla produkter, förpackningar och recept som underlättar för dig att använda hela innehållet hoppas vi att bidra till att så lite som möjligt hamnar i soporna. Här har förpackningen en viktig funktion. Här kan du läsa mer om hur förpackningen kan bidra till att minska matsvinnet.

Men vi ser också att vi kan ha en roll i att inspirera till att minska svinnet. För några år sen lanserade vi till exempel ”Gilla skolmat – den bästa maten är den som blir uppäten”. Syftet med projektet var att bidra till att minska matsvinnet i landets skolmatsalar.

Minska övrigt avfall i fabriker, lager och kontor

I våra fabriker, lager och kontor arbetar vi naturligtvis även med att minska övrigt avfall, som inte är mat. Vi strävar också ständigt efter att öka återvinning av det avfall som inte kan undvikas. Här samarbetar vi exempelvis med avfallsentreprenörer för att hitta sätt att materialåtervinna det förpackningsmaterial som vi får våra råvaror i.

Santa Maria AB ∙ Argongatan 2D ∙ Box 63 ∙ 431 53 Mölndal

Fråga oss