Santa Maria Norge Foodservice
Smak av verden; tilberedelse av mat med Mitt Liv i vårt matstudio.

Mitt Liv

Mitt Liv

Santa Maria er samarbeidspartner med Mitt Liv, en organisasjon som arbeider for økt integrering og mangfold på det svenske arbeidsmarkedet. Mitt Liv er en drivkraft som skaper et inkluderende samfunn og et arbeidsliv som verdsetter utenlandsk erfaring og ferdigheter. Mitt Liv arrangerer kurs og har et mentorprogram kalt "En sjanse for livet" der mennesker med utenlandsk bakgrunn får mulighet til å bygge verdifulle faglige nettverk og få nye kontakter i arbeidslivet.

Siden integrering handler mye om å møte hverandre på halvveien, er det like viktig å jobbe med dem som mottar arbeidskraft. Derfor tilbyr Mitt Liv i sitt partnerprogram hjelp til organisasjoner som ønsker å fokusere på mangfold og hjelpe til med å bygge broer i det svenske samfunn. I partnerprogrammet samarbeider Mitt Liv i dag med mer enn 20 bedrifter og organisasjoner i spørsmål knyttet til mangfold, utvikling, konkurranseevne og forretningsverdi.

Mitt Liv har tro på at fordommer brytes ned og nye muligheter oppstår i samspillet mellom mennesker. Vi tror også på dette og har derfor valgt å samarbeide med Mitt Liv. Måltidene er et eksempel på et slikt samspill. Det handler om aromaer, inspirasjon, kjærlighet for mat og møter på tvers av grenser. Det er dette som utgjør kjernen i Santa Marias forretninger.

Det finnes mer informasjon på hjemmesiden for Mitt Liv: mittliv.com.

Paulig Norway AS ∙ Nils Hansens vei 13 ∙ 0667 Oslo ∙ Tel: 67555280