Santa Maria Norge Foodservice
Smake verden sammen

Samarbeidsprosjekter

Vår måte å si takk for maten.

Vi har fått ingredienser, smaker og inspirasjon til våre populære matkonsepter fra fargerike kulturer rundt om i verden. Derfor ønsker vi også å gi noe tilbake til lokalsamfunnene som har spilt en så sentral rolle i vår suksess. Vi har valgt å investere i prosjekter som aktivt støtter barns rettigheter og trivsel. Siden 2004 har Santa Maria vært samarbeidspartner til Redd Barna som blant annet fremmer barns rett til utdanning og bekjemper barnearbeid.

Mitt Liv - för ökad integration och mångfald på den svenska arbetsmarknaden.

Mitt Liv - for større inkludering og mangfold i det svenske arbeidsmarkedet.

I Sverige har Santa Maria forpliktet seg til større mangfold og integrasjon på arbeidsmarkedet gjennom samarbeid med Mitt Liv, en sosial bedrift som arbeider for integrering og mangfold på det svenske arbeidsmarkedet.

Vi jobber også aktivt med andre saker som angår Santa Marias forretninger og som er viktige for oss, som for eksempel helse, vann, kvalitet og produktsikkerhet.

Paulig Norway AS ∙ Nils Hansens vei 13 ∙ 0667 Oslo ∙ Tel: 67555280