Santa Maria Norge Foodservice

Våre Leverandørregler for god oppførsel

Våre Leverandørregler for god oppførsel er basert på internasjonalt anerkjente konvensjoner og følger de ti prinsippene i FNs Global Compact.

Våre forventninger er basert på Verdenserklæringen om menneskerettigheter, ILO-erklæringen om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen, Rio-erklæringen om miljø og utvikling og FN-konvensjonen mot korrupsjon.

Vi setter grunnleggende standarder for våre leverandører for følgende områder:

1. Overholdelse av lover og regler.
2. Regelmessig og frivillig ansettelse.
3. Organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger.
4. Rettferdig og lik behandling.
5. Rettferdig lønn og goder.
6. Grei arbeidstid.
7. Trygge og sunne arbeidsplasser.
8. Ingen barnearbeid.
9. Urfolks rettigheter.
10. Bestikkelser og korrupsjon er ikke tillatt.
11. Ta vare på miljøet.

 

Paulig Norway AS ∙ Nils Hansens vei 13 ∙ 0667 Oslo ∙ Tel: 67555280