Santa Maria Norge Foodservice
Besøk på en chili leverandør i India.

Ansvarlig sourcing

For oss er gode forretninger både bærekraftige og rettferdige.

Hos Santa Maria er det å utforske verden etter nye smaker selve essensen av det vi gjør. I tillegg til smaker søker vi også etter råvarer, ressurser og inspirasjon fra kulturer, samfunn og leverandører over hele verden. Mange av produktene våre har en lang reise, helt fra bøndene til forbrukerens bord.

Råvarer og ingredienser vi kjøper er ikke bare avgjørende for kvaliteten på våre produkter, men også for vår innvirkning på mennesker og miljø. Vi har høye forventninger til produktsikkerhet, kvalitet, samfunns- og miljøansvar. Og vi samarbeider nært med våre leverandører for å sikre at ingrediensene i våre produkter er produsert på en ansvarlig måte.

Alle våre ansatte må også gjennomgå trening innenfor etisk ansvar, selv om de ikke jobber direkte med leverandørkontakt.  

Etisk ansvar

Gjennom våre leverandørregler for etisk ansvar kommuniserer vi forventninger og grunnleggende krav til samfunnsansvar for mennesker og miljø ovenfor våre leverandører.

Våre leverandørregler for etisk ansvar er basert på internasjonalt anerkjente konvensjoner og følger de ti prinsippene i FNs Global Compact.

Våre forventninger er basert på Verdenserklæringen om menneskerettigheter, ILO-erklæringen om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen, Rio-erklæringen om miljø og utvikling og FN-konvensjonen mot korrupsjon.

Vi setter grunnleggende standarder for våre leverandører for følgende områder:

Overholdelse av lover og regler.

  1. Regelmessig og frivillig ansettelse.
  2. Organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger.
  3. Rettferdig og lik behandling.
  4. Rettferdig lønn og goder.
  5. Grei arbeidstid.
  6. Trygge og sunne arbeidsplasser.
  7. Ingen barnearbeid.
  8. Urfolks rettigheter.
  9. Bestikkelser og korrupsjon er ikke tillatt.
  10. Ta vare på miljøet.

 

Kontroll av leverandørerVi reviderer jevnlig våre leverandører for å sikre at de oppfyller våre Leverandørregler. Dette skjer enten i form av egenevaluering eller gjennom revisjoner fra oss eller tredjepart hos leverandøren. Dersom vi bestemmer oss for at det er rom for forbedring, avtaler vi en handlingsplan sammen med leverandøren.

Kontinuerlig evaluering er en viktig del av vårt arbeid med ansvarlig produksjon og innkjøp. Gjennom evaluering kan vi støtte våre leverandører og samarbeide med dem på best mulig måte, samtidig som det bidrar til en bærekraftig forsyningskjede fra jordbruk til våre lagrer.

Bærekraftige innkjøp

I vårt bærekraftarbeid spiller vår forsyningskjede en viktig rolle. Vår nye ambisjon er at alle råvarer fra områder med høy risiko kommer fra bærekraftige kilder, bekreftet av eksterne parter. For å bygge bærekraftige forsyningskjeder må vi fokusere på åpenhet og søke etter partnere som deler våre verdier og kan støtte våre ansvarlige sourcingambisjoner.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre produkter, spesielt fra et bærekraftperspektiv. I 2017 satte vi oss et mål om å bare ha egg fra frittgående høns i Santa Maria-produkter innen 2020. Vi har 15 produkter som inneholder egg. Ved å jobbe aktivt sammen med våre leverandører har vi nådd målet og pr 2020 kan vi garantere at 100% av eggene som brukes er fra frittgående høns.

Bærekraftig krydder I løpet av 2019 ble vi medlem av Sustainable Spices Initiative. Dette er et konsortium som vil sikre bærekraftig innkjøp av krydder. Ved å være med på dette initiativet forplikter vi oss for eksempel til å strebe etter en fullstendig bærekraftig krydderproduksjon og handel, og å ha minimum 10% absolutt vekst innen bærekraftig innkjøp av topp 3 kategori krydder og urter innen 2021. For oss er det  sort pepper, løk og paprika.

Paulig Norway AS ∙ Nils Hansens vei 13 ∙ 0667 Oslo ∙ Tel: 67555280