Santa Maria Norge Foodservice

Vi benytter cookies for å gi deg en god opplevelse av siden. Ved å godkjenne kan du for eksempel lagre oppskrifter. Mer informasjon om cookies

Besøk på en chili leverandør i India.

Ansvarlig sourcing

For oss er gode forretninger både bærekraftige og rettferdige.

Råvarer og ingredienser som vi kjøper er ikke bare avgjørende for kvaliteten på våre produkter, men også for vår innvirkning på mennesker og miljø. Vi har høye forventninger til produktsikkerhet, kvalitet, og samfunns- og miljøansvar. Og vi samarbeider nært med våre leverandører for å sikre at ingrediensene i våre produkter er produsert på en ansvarlig måte.

Regler for god oppførsel

Gjennom våre Leverandørregler for god oppførsel kommuniserer vi forventninger og grunnleggende krav til ansvar for mennesker og miljø som vi stiller. Les mer om regler for god oppførsel og et godt eksempel fra Peru.

Vi overvåker og evaluerer stadig våre leverandører for å sikre at våre forventinger er oppfylt. Overvåking skjer enten i form av egenevaluering eller gjennom revisjoner hos leverandøren. Dersom vi bestemmer oss for at det er rom for forbedring, avtaler vi en handlingsplan sammen med leverandøren.

Kontinuerlig evaluering er en viktig del av vårt arbeid med ansvarlig sourcing. Gjennom evaluering kan vi støtte våre leverandører og samarbeide med dem på best mulig måte samtidig som det bidrar til en bærekraftig forsyningskjede fra jordbruk til våre lagrer.

Santa Maria Norge AS ∙ Nils Hansens vei 13 ∙ 0667 Oslo ∙ Tel: 67555280