Santa Maria Lietuva Foodservice

Laimėtojai

1 žaidimo savaitė

BBQ produktų rinkiniai: Rasa Dijokienė, Laima Kraužlienė, Jurga Morkūnienė, Sidona Norienė ir Genovaitė Padrežienė.
JBL garso kolonėlė: Lukas Tamoševičius.

2 žaidimo savaitė

BBQ produktų rinkiniai: Jolanta Kudelienė, Saulius Stropus, Meilė Šafikova, Miroslavas Guščia ir Andželika Norkienė.
JBL garso kolonėlė: Jonas Mensonas.

3 žaidimo savaitė

BBQ produktų rinkiniai: Loreta Matulaitienė, Loreta Mockevičienė, Jurgita Novelskienė, Joana Brokienė, Elena Burbienė.
JBL garso kolonėlė: Gabrielė Auškalnytė.

4 žaidimo savaitė

 BBQ produktų rinkiniai: Inga Kaunienė, Aušra Žukauskienė, Vidmantas Joknys, Jolanta Mekšriunienė, Jūratė Griciūnaitė.
JBL garso kolonėlė: Jurgita Plėštienė.

Su laimėtojais susisieksime asmeniškai.

UAB "Paulig Lietuva" ∙ Santa Maria departamentas ∙ Ukmergės g. 369A ∙ LT-12142 Vilnius ∙ Tel. +370 5 230 0900